« Psal 57:2 Księga Psalmów 57:3 Psal 57:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(56:4) Posłał s niebios i wywolił mie, dał w potępę depcące mnie. (56:5a) Posłał Bog miłosierdzie swe i prawdę swoję
2.PS.PUŁAWSKI(56:4) Posłał z nieba i wyzwolił mie, dał w potępę depcące mie. (56:5a) Posłał Bog miłosierdzie swe i prawdę swoję,
3.WUJEK.1923(57:4) Posłał z nieba, i wybawił mię, dał na pohańbienie, którzy mię deptali. Zesłał Bóg miłosierdzie swoje, i prawdę swoję.
4.GDAŃSKA.1881(57:4) On pośle z nieba, i wybawi mię od pohańbienia tego, który mię chce pochłonąć. Sela. Pośle mi Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swą.
5.GDAŃSKA.2017On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie od urągania tego, który chce mnie pochłonąć. Sela. Ześle mi Bóg swoje miłosierdzie i prawdę.
6.PS.BYCZ.1854(57:4) On ześle, pomoc, z niebios, i-ocali-mię, od potwarcy, pochłaniającego-mię; ześle Bóg dobroć-swę, i-prawdę-swoję.
7.GÖTZE.1937(57:4) On pośle z nieba i wybawi mię; na pohańbienie wystawia chcącego mnie pochłonąć. Sela. Ześle mi Bóg dobroć Swoją i prawdę Swoją.
8.CYLKOW(57:4) Zeszle z niebios i wspomoże mnie Ten, którego lży czyhający na mnie. - Sela. Zeszle Pan łaskę Swoję i prawdę Swoję.
9.KRUSZYŃSKI(57:4) Pośle z nieba i wybawi mnie od pohańbienia pochłaniającego mnie. - SELAh. Ześle Bóg miłosierdzie swe i prawdę swą.
10.ASZKENAZY (57:4) Zeszłe z niebios i mię wybawi, - zniesławi tego, co czycha na mnie Selah - zeszle Bóg Swą łaskę i Swą prawdę.
11.SZERUDA(57:4) On ześle pomoc z nieba i wybawi mię, gdy lży mię gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i prawdę swoją.
12.TYSIĄCL.WYD1(56:4) Niech ześle [pomoc] z nieba, niechaj mnie zbawi, niech hańbą okryje tych, co mnie dręczą; {Sela.} niechaj ześle Bóg łaskę i wierność.
13.TYSIĄCL.WYD5(57:4) Niech ześle [pomoc] z nieba, niechaj mnie wybawi, niech hańbą okryje tych, co mnie dręczą; Sela; niechaj ześle Bóg swoją łaskę i wierność.
14.BRYTYJKA(57:4) On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją.
15.POZNAŃSKA(57:4) Z wysokości nieba ześle [pomoc] i ocali mnie, okryje hańbą moich prześladowców; Bóg ześle swą łaskawość i wierność.
16.WARSZ.PRASKA(57:4) Niech raczy mi zesłać pomoc z nieba, i niech poniży wrogów moich. [Pauza] Niech Bóg okaże mi swoją łaskę i wierność.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(57:4) Ześle z niebios i mnie wspomoże; On, którego lży ten czyhający na mnie. Sela. Bóg ześle Swoją łaskę i Swoją prawdę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(57:4) On ześle mi pomoc i ratunek z nieba, Podepcze moich gnębicieli. Sela. Bóg okaże mi łaskę i objawi swą wierność.
19.TOR.PRZ.On pośle pomoc z niebios i wybawi. Bo urągał mi ten, który chce mnie zmiażdżyć. Sela. Bóg pośle mi swoje miłosierdzie i prawdę.