« Psal 57:1 Księga Psalmów 57:2 Psal 57:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(56:3) Wołać będę ku Bogu nawyszszemu, Bogu, jenże dobrze uczynił mnie.
2.PS.PUŁAWSKI(56:3) Zawołam ku Bogu nawyszszemu, Bogu, jenże dobrze uczynił mnie.
3.WUJEK.1923(57:3) Będę wołał do Boga najwyższego, Boga, który mi dobrze uczynił.
4.GDAŃSKA.1881(57:3) Będę wołał do Boga najwyższego, do Boga, który wykonywa sprawę moję.
5.GDAŃSKA.2017Będę wołał do Boga Najwyższego, do Boga, który doprowadzi moją sprawę do końca.
6.PS.BYCZ.1854(57:3) Będę-wołał do-Boga Najwyższego, do-Boga, dokonywającego sprawy swéj, za-mnie.
7.GÖTZE.1937(57:3) Będę wzywał Boga Najwyższego, Boga, który wykonuje sprawę moją.
8.CYLKOW(57:3) Wołam do Pana Najwyższego, do Pana, który postanawia o mnie.
9.KRUSZYŃSKI(57:3) Będę wołał do Boga Najwyższego, do Boga, obrońcy mego.
10.ASZKENAZY (57:3) Wołam ku Bogu Najwyższemu, ku wszechmocy, co się dopełnia nademną.
11.SZERUDA(57:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który przeprowadzi sprawę moją.
12.TYSIĄCL.WYD1(56:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który dobrze mi czyni.
13.TYSIĄCL.WYD5(57:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który czyni mi dobro.
14.BRYTYJKA(57:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, Który do końca doprowadzi sprawę moją.
15.POZNAŃSKA(57:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który dobro mi świadczył.
16.WARSZ.PRASKA(57:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który przy mnie stoi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(57:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który też o mnie postanawia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(57:3) Wołam do Boga Najwyższego - Do Boga, stróża moich spraw!
19.TOR.PRZ.Będę wołał do Boga Najwyższego, do Boga osiągającego swój cel wobec mnie.