« Psal 56:13 Księga Psalmów 57:1 Psal 57:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(56:1) Smiłuj sie nade mną, Boże, smiłuj sie nade mną, bo w cię pwa dusza moja (56:2) a i w cień skrzydłu twoju pwać będę, aże pominie lichota.
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawidow, kiedy uciekał przed Saulem w jamę Jonatas. (56:1) Smiłuj sie nade mną, Boże, smiłuj sie nade mną, bo w cię pwa dusza moja (56:2) a i w cień skrzydłu twoju pwać będę, aże pominie złość.
3.WUJEK.1923(57:1) Na koniec: nie zatracaj, Dawidowi na napis tytułu, gdy uciekał przed Saulem do jaskini. (57:2) Zmiłuj się nademną. Boże, zmiłuj się nademną; albowiem w tobie ufa dusza moja: i w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć będę, aż nieprawość przeminie.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi, jako: Nie zatracaj, złoty psalm Dawidowy, kiedy uciekał przed Saulem do jaskini. (57:2) Zmiłuj się nademną, o Boże! zmiłuj się nademną; albowiem w tobie ufa dusza moja, a do cienia skrzydeł twoich uciekam się; aż przeminie utrapienie.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Al taszchet. Miktam Dawida, kiedy uciekał przed Saulem do jaskini. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo moja dusza ufa tobie; w cieniu twoich skrzydeł będę się chronił, aż przeminie nieszczęście.
6.PS.BYCZ.1854(57:1) Naczelnikowi-muzyki, dany do grania, na nutę, „Nie gub” Dawida Złoty-wiersz, w-ucieczce-swéj, przed Saulem, do jaskini. (57:2) Zmiłuj-się nademną, o-Boże! zmiłuj-się nade-mną; bo, do-Ciebie, ucieka-się dusza moja; a-ja,-do-cienia skrzydeł-Twych, schronię-się, aż przeminie klęska.
7.GÖTZE.1937(57:1) PRZEWODNIKOWI chóru. "Nie zatracaj". Złoty klejnot Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini. (57:2) Bądź mi łaskaw, o Boże, bądź mi łaskaw! Bo u Ciebie szuka dusza moja schronienia, a do cienia skrzydeł Twoich uciekam się, aż nieszczęście przeminie.
8.CYLKOW(57:1) Przewodnikowi chóru na nutę: "nie zatracaj" Dawida klejnot, gdy schronił się przed Saulem do jaskini. (57:2) Zmiłuj się nademną Panie, zmiłuj się nademną, bo do Ciebie chroni się dusza moja, a pod cień skrzydeł Twoich się uciekam, aż przeminie niedola.
9.KRUSZYŃSKI(57:1) Przełożonemu chóru. Na (nutę) " Taszheth". Złoty Psalm Dawida, gdy uciekał przed Saulem w jaskini. (57:2) Zmiłuj się nademną, Boże, zmiłuj się nademną, ponieważ w Tobie zaufała dusza moja, i pod cień skrzydeł Twych uciekam, aż przeminie utrapienie.
10.ASZKENAZY (57:1) Dyrygentowi nad lutniami, bardzo wrażliwemi ("nie niszcz"). Klejnot Dawidowy, gdy uciekał przed Saulem, w jaskini. (57:2) Bądź mi miłościw, o Boże, bądź mi miłościwy, bo u Ciebie chroni się dusza ma i w cieniu Twych skrzydeł pragnę się schronić, aż przeminie przewrotność.
11.SZERUDA(57:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: Nie zatracaj... Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini. (57:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście!
12.TYSIĄCL.WYD1(56:1) Kierownikowi chóru. Na melodię: "Nie niszcz". Dawidowy. Miktam. Gdy zbiegł od Saula do jaskini. (56:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo dusza moja chroni się do Ciebie: pod cień Twych skrzydeł się chronię, dopóki klęska nie minie.
13.TYSIĄCL.WYD5(57:1) Kierownikowi chóru. Na melodię: "Nie niszcz". Dawidowy. Miktam. Gdy [Dawid] zbiegł od Saula do jaskini. (57:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, u Ciebie się chroni moja dusza, chronię się w cieniu Twych skrzydeł, aż minie klęska.
14.BRYTYJKA(57:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Nie zatracaj...” Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini. (57:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo tobie zaufała dusza moja I w cieniu twych skrzydeł chcę się schronić, Aż przeminie nieszczęście!
15.POZNAŃSKA(57:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: [na melodię] "Nie zatracaj"; pieśń Dawida - gdy uszedł przed Saulem do jaskini. (57:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, u Ciebie bowiem szukam schronienia. W cieniu Twych skrzydeł szukam schronienia, dopóki niebezpieczeństwo nie przeminie.
16.WARSZ.PRASKA(57:1) Dla kierującego chórem. Na melodię: „Nie niszcz”. Pieśń Dawida wyśpiewana przez niego, gdy ukrywał się przed Saulem w jaskini. (57:2) Zmiłuj się nade mną, o Boże, zmiłuj się nade mną, bo u Ciebie szukam schronienia. W cieniu Twych skrzydeł znajduję odpoczynek i czekam, aż przejdzie to, co mi zagraża.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(57:1) Przewodnikowi chóru na nutę: „Nie zatracaj”. Klejnot Dawida; gdy się schronił przed Saulem do jaskini. (57:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, miej litość nade mną, gdyż do Ciebie chroni się moja dusza, i pod cień Twoich skrzydeł się uciekam, aż przeminie niedola.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(57:1) Dla prowadzącego chór. Na melodię: Nie niszcz. Dawidowy. Do złotej myśli. Dawid schronił się wówczas przed Saulem w jaskini. (57:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo moja dusza w Tobie szuka schronienia. W cień Twoich skrzydeł uciekam, Dopóki trwa zagrożenie!
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Na nutę: „Nie doprowadzaj do zniszczenia”. Miktam Dawida, gdy uciekał sprzed oblicza Saula do jaskini. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo moja dusza ufa Tobie; w cień Twoich skrzydeł będę uciekał, aż przeminą nieszczęścia.