« Psal 57:11 Księga Psalmów 58:1 Psal 58:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(57:1) Acz zaiste owszem sprawiedlność mołwicie, prawie sędzicie, syno❬w❭ie ludzszczy,
2.PS.PUŁAWSKI(57:1) Acz zaiste owszem sprawiedlność mołwicie, prawie sędźcie, synowie ludzcy,
3.WUJEK.1923(58:1) Na koniec: nie zatracaj, Dawidowi na napis tytułu. (58:2) Jeźliż wżdy po prawdzie sprawiedliwość mówicie, sądźcież sprawiedliwie, synowie człowieczy.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi, jako: Nie zatracaj, pieśń złota Dawidowa. (58:2) O zgromadzenie! Izali poprawdzie sprawiedliwość mówicie? A uprzejmież sądzicie, wy synowie ludzcy?
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Al taszchet. Miktam Dawida. O zgromadzenie, czy rzeczywiście mówicie to, co sprawiedliwe? Czy słusznie sądzicie, synowie ludzcy?
6.PS.BYCZ.1854(58:1) Naczelnikowi-muzyki, na nutę: Nie gub: Dawida Złoty-wiersz, dany do grania. (58:2) Czy-rzeczywiście, oniemiałością, sprawiedliwość wyrzekacie? z-prawościąli wy sądzicie, o-synowie człowieczy?
7.GÖTZE.1937(58:1) PRZEWODNIKOWI chóru. "Nie zatracaj". Złoty klejnot Dawida. (58:2) Czy rzeczywiście sprawiedliwość mówicie wy, sędziowie, i w prawości sądzicie synów ludzkich?
8.CYLKOW(58:1) Przewodnikowi chóru na nutę: "nie zatracaj" Dawida klejnot. (58:2) Alboż to oniemiałym sprawiedliwość głosicie, rzetelnie rozsądzacie synów ludzkich.
9.KRUSZYŃSKI(58:1) Przełożonemu chóru. Na (nutę) "Taszheth". Złoty Psalm Dawida. (58:2) Czy według prawdy słowo sprawiedliwe wypowiadacie? a według prawości sądzicie synowie ludzcy?
10.ASZKENAZY (58:1) Dyrygentowi na lutniach bardzo wrażliwych. Klejnot Dawidowy. (58:2) Czyż doprawiły niemą sprawiedliwość chcecie wypowiedzieć, w uczciwości sądzić syny ludzkie?
11.SZERUDA(58:1) Przewodnikowi chóru. Na: Nie zatracaj... Miktam Dawida. (58:2) Czy rzeczywiście wy, bogowie, wydajecie wyroki sprawiedliwe i sądzicie słusznie wy, synowie ludzcy?
12.TYSIĄCL.WYD1(57:1) Kierownikowi chóru. Na melodię: "Nie niszcz". Dawidowy. Miktam. (57:2) Wielmoże, czy wy rzetelnie wydajecie wyroki? Czy wy słusznie sądzicie, o synowie ludzcy?
13.TYSIĄCL.WYD5(58:1) Kierownikowi chóru. Na melodię: "Nie niszcz". Dawidowy. Miktam. (58:2) Wielmoże, czy rzetelnie wydajecie wyroki? Czy sprawiedliwie sądzicie synów ludzkich?
14.BRYTYJKA(58:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Nie zatracaj...” Miktam Dawidowy. (58:2) Czy wy, możnowładcy, naprawdę wydajecie wyroki sprawiedliweI czy słusznie sądzicie synów ludzkich?
15.POZNAŃSKA(58:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: [na melodię] "Nie zatracaj"; pieśń Dawida. (58:2) Czy wy, bogowie, naprawdę wydajecie słuszne wyroki, czy sprawiedliwie sądzicie synów człowieczych?
16.WARSZ.PRASKA(58:1) Dla kierującego chórem. Na melodię: „Nie niszcz”. Pieśń Dawida pouczająca. (58:2) Czy sprawiedliwe wydajecie wyroki, o wy, możni tego świata? Czy słusznie osądzacie synów ludzkich?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(58:1) Przewodnikowi chóru na nutę: „Nie zatracaj”. Klejnot Dawida. (58:2) Czy to oniemiałym głosicie sprawiedliwość? Czy rzetelnie sądzicie synów ludzkich?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(58:1) Dla prowadzącego chór. Na melodię: Nie niszcz. Dawidowy. Do złotej myśli. (58:2) Czy naprawdę, wy "bogowie", zapewniacie sprawiedliwość? Czy bezstronnie sądzicie zwykłych ludzi?
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Na nutę: „Nie doprowadzaj do zniszczenia ”. Miktam Dawida. Czy rzeczywiście przez milczenie mówicie to, co sprawiedliwe? Czy słusznie sądzicie, synowie ludzcy?