« Psal 58:11 Księga Psalmów 59:1 Psal 59:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(58:1) Wytargń mie z nieprzyjacielow mojich, Boże moj, i ote wstających na mię zbaw mie!
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawidow, kiedy posłał Saul i strzegł domu jego, aby ji zab[w]ił. (58:1) Wytargń mie z nieprzyjacielow mych, Boże moj, i ode wstających na mię zbaw mie!
3.WUJEK.1923(59:1) Na koniec: nie zatracaj, Dawidowi na napis, kiedy posłał Saul i strzegł domu jego, żeby go zabił. (59:2) Wyrwij mię od nieprzyjaciół moich, Boże mój: i od powstawających przeciwko mnie wybaw mię.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi, jako: Nie zatracaj, złota pieśń Dawidowa, gdy posłał Saul, aby strzeżono domu jego, a zabito go. (59:2) Wyrwij mię od nieprzyjaciół moich, o Boże mój! a od powstawających przeciwko mnie uczyń mię bezpiecznym.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Al taszchet. Miktam Dawida, gdy Saul posłał ludzi, którzy pilnowali domu Dawida, aby go zabić. Ocal mnie od moich wrogów, mój Boże; obroń mnie przed tymi, którzy powstają przeciwko mnie.
6.PS.BYCZ.1854(59:1) Naczelnikowi-muzyki dany do grania, na nutę: Nie gub: Dawida wiersz-złoty; za-posłania, od Saula, by pilnowano domu, dla zabicia-go. (59:2) Oswobódź-mię od-nieprzyjaciół-mych, o-Boże-mój! od-przeciwników-moich wybaw-mię.
7.GÖTZE.1937(59:1) PRZEWODNIKOWI chóru. "Nie zatracaj". Złoty klejnot Dawida, gdy posłał Saul strzec domu jego, aby go zabić. (59:2) Uwolnij mię od wrogów moich, Boże mój, uczyń mnie bezpiecznym od tych, którzy przeciwko mnie powstają.
8.CYLKOW(59:1) Przewodnikowi chóru, na nutę: "nie zatracaj" Dawida klejnot, gdy posłał Saul, i pilnowali domu, by go zabić. (59:2) Ocal mnie od wrogów moich, Panie mój; od przeciwników moich obroń mnie.
9.KRUSZYŃSKI(59:1) Przełożonemu chóru. Na (nutę) "Taszheth". Złoty Psalm Dawida, gdy posłał Saul, aby strzeżono jego domu i zabito go. (59:2) Wyrwij mnie od nieprzyjaciół mych, Boże mój! od powstających przeciwko mnie uchroń mnie.
10.ASZKENAZY (59:1) Dyrygentowi nad lutniami bardzo wrażliwemi. Klejnot Dawidowy, gdy posłał Saul i pilnowali domu jego, aby go zabić. (59:2) Wyrwij mię od mych wrogów, Boże mój, nad powstające na mnie mnie wynieś!
11.SZERUDA(59:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: Nie zatracaj... Miktam Dawida. Gdy Saul polecił pilnować domu jego i zabić go. (59:2) Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich, Boże mój! Obroń mnie od przeciwników moich!
12.TYSIĄCL.WYD1(58:1) Kierownikowi chóru. Na melodię: "Nie niszcz". Dawidowy. Miktam. Gdy Saul wysłał ludzi do pilnowania domu, by go zabić. (58:2) Od nieprzyjaciół moich wyrwij mnie, mój Boże, zachowaj mię od powstających na mnie.
13.TYSIĄCL.WYD5(59:1) Kierownikowi chóru. Na melodię: "Nie niszcz". Dawidowy. Miktam. Gdy Saul wysłał ludzi do pilnowania domu, by Dawida zabić. (59:2) Wyzwól mnie, mój Boże, od moich nieprzyjaciół, chroń mnie od powstających na mnie!
14.BRYTYJKA(59:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Nie zatracaj...” Miktam Dawidowy. Gdy Saul nakazał pilnować domu jego i zabić go. (59:2) Ratuj mnie od wrogów moich, Boże mój! Obroń mnie przed przeciwnikami moimi!
15.POZNAŃSKA(59:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: [na melodię] "Nie zatracaj"; pieśń Dawida - gdy Saul kazał pilnować jego domu, aby go zabić. (59:2) Ratuj mnie, Boże mój, przed moimi wrogami, weź mnie w obronę przed tymi, którzy przeciw mnie powstają!
16.WARSZ.PRASKA(59:1) Dla kierującego chórem. Na melodię: „Nie niszcz”. Pieśń Dawida, wyśpiewana przez niego, kiedy Saul wysłał swoich ludzi, którzy mieli pilnować domu Dawida, a potem go zabić. (59:2) O Boże mój, wyrwij mnie z rąk mojego wroga i strzeż mnie przed tymi, co na mnie nastają!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(59:1) Przewodnikowi chóru na nutę: „Nie zatracaj”. Klejnot Dawida; gdy Saul posłał i pilnowali domu, aby go zabić. (59:2) Ocal mnie od mych wrogów, mój Boże, obroń mnie od moich przeciwników.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(59:1) Dla prowadzącego chór. Na melodię: Nie niszcz. Dawidowy. Do złotej myśli. Saul rozkazał wówczas pilnować jego domu i pozbawić go życia. (59:2) Ratuj mnie od mych wrogów, mój Boże! Chroń mnie przed przeciwnikami!
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Na nutę: „Nie doprowadzaj do zniszczenia”. Miktam Dawida. Gdy Saul posłał, by pilnowano jego domu i by go zabito. Wyrwij mnie od moich wrogów, mój Boże; odsuń mnie od tych, którzy powstają przeciwko mnie.