« Psal 58:10 Księga Psalmów 58:11 Psal 59:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(57:11) I rzecze człowiek: Acz zaiste jest owoc prawemu, zaiste jest Bog sądząc je na ziemi.
2.PS.PUŁAWSKI(57:11) I rzecze człowiek: Acz zaiste jest owoc prawemu, zaiste jest Bog sądząc ❬je na ziemi❭.
3.WUJEK.1923(58:12) I rzecze człowiek: Jeźli wżdy jest pożytek sprawiedliwemu? przecięć jest Bóg, który sądzi na ziemi.
4.GDAŃSKA.1881(58:12) I rzecze każdy: Zaprawdęć sprawiedliwy odniesie pożytek z sprawiedliwości swojej; zaisteć jest Bóg, który sądzi na ziemi.
5.GDAŃSKA.2017A ludzie powiedzą: Jest, doprawdy, nagroda dla sprawiedliwego; doprawdy jest Bóg, który sądzi na ziemi.
6.PS.BYCZ.1854(58:12) Tedy-rzeknie człowiek: Zaprawdę jest korzyść dla-sprawiedliwego; przecież jest Bóg, Najwyższym Sędzią na-ziemi.
7.GÖTZE.1937(58:12) A ludzie wyznają: Zaiste, jest nagroda dla sprawiedliwego; zaiste, jest Bóg, który sądzi na ziemi.
8.CYLKOW(58:12) I rzecze człowiek: zaprawdę zbiera owoc sprawiedliwy; zaprawdę jest Pan, sędzia na ziemi.
9.KRUSZYŃSKI(58:12) I rzecze człowiek: "Jaki jest owoc sprawiedliwego, taki jest Bóg, który sądzi na ziemi".
10.ASZKENAZY (58:12) I rzecze człek: "A jednak owoc sprawiedliwemu, a jednak jest Bóg sądzący na ziemi".
11.SZERUDA(58:12) Wtedy będą mówili ludzie: Zaprawdę, sprawiedliwy bierze nagrodę; zaiste, jest Bóg, który sądzi na ziemi.
12.TYSIĄCL.WYD1(57:12) A ludzie powiedzą: «Uczciwy ma korzyść, zaiste jest Bóg, co sądzi na ziemi».
13.TYSIĄCL.WYD5(58:12) A ludzie powiedzą: Uczciwy ma nagrodę; doprawdy, jest Bóg, co sądzi na ziemi.
14.BRYTYJKA(58:12) Wtedy powiedzą ludzie:Zaprawdę, sprawiedliwy ma nagrodę; Zaiste, jest Bóg, który sądzi na ziemi.
15.POZNAŃSKA(58:12) A każdy powie sobie: "Zaprawdę, nie minie nagroda sprawiedliwego, zaiste, jest jeszcze Bóg, który sprawuje sąd na ziemi".
16.WARSZ.PRASKA(58:12) A ludzie mówić będą: Otrzymał sprawiedliwy nagrodę, jest jeszcze Bóg, który świat sądzi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(58:12) Człowiek powie: Zaprawdę, oto sprawiedliwy zbiera swój owoc; zaprawdę, jest Bóg, sędzia na ziemi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(58:12) Wtedy też każdy przyzna: Tak, sprawiedliwy będzie nagrodzony; Owszem, jest Bóg, który sądzi na ziemi.
19.TOR.PRZ.A ludzie powiedzą: Doprawdy jest plon dla sprawiedliwego; doprawdy jest Bóg, który sądzi na ziemi.