« Psal 59:10 Księga Psalmów 59:11 Psal 59:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(58:11b) nie zabijaj jich, by niegdy nie zapomniał lud moj. (58:12) Rozprosz je w mocy twojej i słoż je, zaszczycicie❬lu❭ moj, Gospodnie,
2.PS.PUŁAWSKI(58:11b) nie zabijaj jich, aby [mie] nie zapamiętali kiedy ludzie ❬moi❭. (58:12) Rozprosz je w mocy twojej i słoż je, obrońca moj, Gospodnie,
3.WUJEK.1923(59:12) Nie zabijaj ich, by kiedy nie zapomnieli ludzie moi: rozprósz je mocą twoją, i zrzuć je, obrońco mój, Panie!
4.GDAŃSKA.1881(59:12) Nie zabijajże ich, aby nie zapomniał lud mój; ale ich rozprosz mocą twoją, i zrzuć ich, tarczo nasza, o Panie!
5.GDAŃSKA.2017Nie zabijaj ich, aby mój lud nie zapomniał, lecz rozprosz ich swoją mocą i powal, o Panie, nasza tarczo.
6.PS.BYCZ.1854(59:12) Nie zabijajże-ich, aby-nie zapomniał tego, lud-mój; na-tułactwo-skaż ich mocą-Twoją, i-znieś-ich, tarczo-nasza, o-Panie!
7.GÖTZE.1937(59:12) Nie zabijaj ich, aby nie zapomniał lud mój; podaj ich w tułactwo mocą Swoją i strąć ich, Panie, tarczo nasza!
8.CYLKOW(59:12) Nie zabijaj ich, by nie zapomniał lud mój; wstrząśnij ich mocą Twoją i strąć ich, tarczo nasza, Panie.
9.KRUSZYŃSKI(59:12) Nie zabijaj ich, aby nie zapomnieli ludu mego, rozprosz ich w mocy swej i zrzuć ich, obrono nasza, Panie!
10.ASZKENAZY (59:12) Nie wybijaj ich, aby zaś nie przepomniał mój lud, wpraw je w niepokój i strąć je, opiekunie nasz, o Panie!
11.SZERUDA(59:12) Nie zabijaj ich, by nie zapomniał lud mój, rozprosz ich mocą swoją i powal ich, tarczo nasza, Panie!
12.TYSIĄCL.WYD1(58:12) O Boże, wytrać ich, niech lud mój się nie gorszy, Twoją mocą ich zawstydź i powal, o Panie, tarczo moja.
13.TYSIĄCL.WYD5(59:12) Wytrać ich, o Boże, niech lud mój nie zapomina! Twoją mocą rozprosz ich i powal, o Panie, nasza Tarczo!
14.BRYTYJKA(59:12) Nie pobłażaj im, by nie zapomniał o tym lud mój, Rozpędź ich mocą swoją i powal ich, Ty, Panie, który jesteś tarczą naszą.
15.POZNAŃSKA(59:12) Nie wytęp ich jednak, aby u ludu mego nie wygasła pamięć o tym! Rozprosz ich swoją mocą i powal, Panie, tarczo nasza!
16.WARSZ.PRASKA(59:12) Nie zabijaj ich, niech mój lud nigdy o nich nie zapomni. Rozprosz ich Swoją mocą i powal na ziemię, o Panie, tarczo nasza.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(59:12) Nie zabijaj ich, aby mój lud nie zapomniał; ale wstrząśnij ich Twoją mocą oraz strąć ich, o Panie, nasza tarczo.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(59:12) Nie zabijaj ich od razu, by mój lud nie zapomniał przestrogi. Wstrząśnij nimi w swojej sile, doprowadź ich do upadku, Panie, nasza tarczo!
19.TOR.PRZ.Nie zabijaj ich nagle, aby mój lud nie zapomniał, lecz wstrząśnij ich w swojej mocy i powal, o Panie, nasza tarczo.