« Psal 59:12 Księga Psalmów 59:13 Psal 59:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(58:14b) w gniewie skończania, i nie będzie jich. (58:15) I wzwiedzą, iż Bog panować będzie Jakobowi i końcom ziemie.
2.PS.PUŁAWSKI(58:14b) w gniewie skończenia, i nie będzie jich. (58:15) I wzwiedzą, iż Bog panuje Jakobow i krajow ziemie.
3.WUJEK.1923(59:14) Na stracenie, w gniewie zatracenia: i nie będzie ich. I doznają, iż Bóg będzie panował Jakóbowi, i krajom ziemie.
4.GDAŃSKA.1881(59:14) Wytraćże ich w popędliwości, wytrać ich, aż ich nie stanie. Niech poznają, że Bóg panuje w Jakóbie, i po krajach ziemi. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Wytrać ich w gniewie, wytrać, by już ich nie było. Niech poznają, że Bóg panuje w Jakubie i po krańce ziemi. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(59:14) Zniweczecz ich, w-gniéwie, zniwecz, aby-nie-było ich więcéj; a-niech-wiedzą, iż Bóg panującym w-Jakóbie, aż-do-kończyn téj-ziemi.
7.GÖTZE.1937(59:14) Wytrać ich w zapalczywości, wytrać ich, aby ich nie było i poznali, że Bóg panuje w Jakóbie aż do krańców ziemi. Sela.
8.CYLKOW(59:14) Zgładź ich w gniewie, zgładź, póki ich nie stanie; a niech poznają, że Pan włada nad Jakóbem, aż do krańców ziemi. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(59:14) Wytrać ich w gniewie, wytrać aż ich nie będzie, a niech wiedzą, że Bóg panuje nad Jakóbem - nad krańcami ziemi. - SELAh.
10.ASZKENAZY (59:14) Kończ, w gniewie zapalczywym dokonaj i niemasz ich, a będą wiedzieli, że Bóg jest władny w Jakóbie ku krańcom ziemi. Selah.
11.SZERUDA(59:14) Wygub ich w gniewie, wygub ich doszczętnie! Niech wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie aż do krańców ziemi! Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(58:14) Wytrać ich w gniewie, wytrać, by już ich nie było, by wiedziano, że Bóg króluje w Jakubie i po krańce ziemi. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(59:14) Wytrać ich w gniewie, wytrać, by już ich nie było, by wiedziano, że Bóg króluje w Jakubie i po krańce ziemi. Sela.
14.BRYTYJKA(59:14) Wygub ich w gniewie, wygub ich doszczętnie! Niech wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie aż do krańców ziemi! Sela.
15.POZNAŃSKA(59:14) Wytrać ich w zapalczywości, wytrać, tak by się nikt nie ostał! Niech poznają wszyscy, że Bóg włada nad Jakubem i aż po krańce ziemi.
16.WARSZ.PRASKA(59:14) Zniszcz ich w swoim gniewie, zniszcz ich, niech znikną na zawsze. Niech wiedzą, że Bóg jest władcą Jakuba i na całej ziemi aż po jej krańce. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(59:14) W gniewie ich zgładź; wygładź ich, aż ich nie będzie; i niech poznają, że aż do krańców ziemi Bóg włada nad Jakóbem. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(59:14) Wygub ich w gniewie, wygub doszczętnie! Niech i na krańcach ziemi ludzie wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie! Sela.