« Psal 59:5 Księga Psalmów 59:6 Psal 59:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(58:7) Obroceni bądźcie ku wieczoru a głod cirzpieć będą jako psi i chodzić będą około miasta.
2.PS.PUŁAWSKI(58:7) Obrocą sie ku wieczoru a głod cirpieć będą jako psi i chodzić będą około miasta.
3.WUJEK.1923(59:7) Nawrócą się ku wieczorowi: i będą mrzeć głód, jako psi, i będą chodzić około miasta.
4.GDAŃSKA.1881(59:7) Nawracają się pod wieczór, a warczą jako psy, i biegają około miasta.
5.GDAŃSKA.2017Wracają wieczorem, ujadają jak psy i krążą po mieście.
6.PS.BYCZ.1854(59:7) Oni-wracają, ku-wieczorowi, szczekają, jak-pies, i-wokoło-obchodzą miasto.
7.GÖTZE.1937(59:7) Wracają wieczorem, wyją jak psy, i biegają dokoła miasta.
8.CYLKOW(59:7) Wychodzą wieczorem, warczą jako psy i okrążają miasto.
9.KRUSZYŃSKI(59:7) Powracają pod wieczór, warczą jako psy i okrążają miasto.
10.ASZKENAZY (59:7) Wrócą się o zmierzchu, będą jako pies niespokojni i okrążać będą miasto.
11.SZERUDA(59:7) Wieczorem wracają, wyją jak psy i krążą po mieście.
12.TYSIĄCL.WYD1(58:7) Wracają wieczorem, warczą jak psy i krążą po mieście.
13.TYSIĄCL.WYD5(59:7) Wracają wieczorem, warczą jak psy i krążą po mieście.
14.BRYTYJKA(59:7) Wieczorem wracają, ujadają jak psyI kręcą się po mieście.
15.POZNAŃSKA(59:7) Powracają co wieczór, ujadają jak psy i wtoczą się po całym mieście.
16.WARSZ.PRASKA(59:7) Przychodzą każdego wieczoru, jak psy ujadają i krążą po mieście.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(59:7) Wychodzą wieczorem, warczą jak psy i okrążają miasto.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(59:7) Wracają wieczorem, warczą jak psy I krążą po mieście;
19.TOR.PRZ.Wracają wieczorem, ujadają jak pies i okrążają miasto.