« Psal 6:2 Księga Psalmów 6:3 Psal 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIi dusza moja zamącona jest barzo. Ale ty, Gospodnie, dokąd?
2.PS.PUŁAWSKI❬i❭ dusza moja zamącona jest barzo. A ty, Gospodnie, dokąd?
3.WUJEK.1923(6:4) I dusza moja strwożona jest bardzo: ale ty, Panie, pókiż?
4.GDAŃSKA.1881(6:4) I dusza moja bardzo jest zatrwożona; ale ty, Panie! pokądże?
5.GDAŃSKA.2017I moja dusza bardzo się zatrwożyła; lecz ty, PANIE, jak długo jeszcze?
6.PS.BYCZ.1854(6:4) Nawet-dusza-moja, zmięszaną bardzo; a-Ty, o-Panie! do pokądże?
7.GÖTZE.1937(6:4) I dusza moja bardzo jest zatrwożona. A Ty, Panie, dopóki...?
8.CYLKOW(6:4) A dusza moja strwożona wielce, a Ty o Boże dopókiż jeszcze?
9.KRUSZYŃSKI(6:4) i dusza moja bardzo się zatrwożyła, a Ty, Boże, dokądże karać będziesz?
10.ASZKENAZY (6:4) I dusza ma przerażona wielce, a Ty, o Jehowo, dopokąd?
11.SZERUDA(6:4) I dusza moja jest bardzo zatrwożona. A Ty, Panie, dopokąd...?
12.TYSIĄCL.WYD1(6:4) i dusza moja wielce jest strwożona; lecz Ty, o Panie, dokądże jeszcze...?
13.TYSIĄCL.WYD5(6:4) i duszę moją ogarnia wielka trwoga; lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze...?
14.BRYTYJKA(6:4) I dusza moja bardzo się zatrwożyła. A Ty, Panie, jak długo...?
15.POZNAŃSKA(6:4) A nadto duszę moją ogarnął straszliwy niepokój! Ty zaś, o Jahwe - dokądże jeszcze...?
16.WARSZ.PRASKA(6:4) Jestem głęboko przygnębiony na duszy, jak długo jeszcze będziesz zwlekał, Panie?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(6:4) Zaś ma dusza jest wielce zatrwożona; zatem Ty, o PANIE, dopóki jeszcze będziesz zagniewany?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(6:4) Na mą duszę spadło przerażenie, A Ty, PANIE - jak długo jeszcze...?
19.TOR.PRZ.I moja dusza bardzo się zatrwożyła; lecz Ty, Jhwh, jak długo jeszcze będziesz zwlekał ?