« Psal 6:3 Księga Psalmów 6:4 Psal 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIObroci sie, Gospodnie, i wytargni duszę moję, zbawiona mie uczyń prze miłosierdzie twoje.
2.PS.PUŁAWSKIObroci sie, Gospodnie, i wytargni duszę moję, zbawiona mie uczyń dla miłosierdzia twego.
3.WUJEK.1923(6:5) Nawróć się, Panie, a wyrwij duszę moje: zbaw mię dla miłosierdzia twego.
4.GDAŃSKA.1881(6:5) Nawróć się, Panie! wyrwij duszę moję; wybaw mię dla miłosierdzia twego;
5.GDAŃSKA.2017Zawróć, PANIE, ocal moją duszę; wybaw mnie ze względu na twe miłosierdzie.
6.PS.BYCZ.1854(6:5) Obróć-się, Panie; wyzwól duszę-moję; ocal-mię, przez dobroć-Twoję.
7.GÖTZE.1937(6:5) Wróć się, Panie! uwolnij duszę moją, wybaw mię dla dobroci Twojej.
8.CYLKOW(6:5) Zwróć się Boże, wyswobódź duszę moję, dopomóż mi przez litość Twoję.
9.KRUSZYŃSKI(6:5) Nawróć się, Boże, wyrwij duszę moją, zbaw mnie według miłosierdzia Twego.
10.ASZKENAZY (6:5) Wróć się, o Jehowo, oswobódź mą duszę i wy-baw mnie dla Twego niezmierzonego miłosierdzia.
11.SZERUDA(6:5) Zwróć się, Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie dzięki łasce swojej!
12.TYSIĄCL.WYD1(6:5) Powróć, o Panie, wyrwij moją duszę, przez miłosierdzie Twoje mnie wybaw,
13.TYSIĄCL.WYD5(6:5) Powróć, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie,
14.BRYTYJKA(6:5) Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, Zbaw mnie przez łaskę swoją!
15.POZNAŃSKA(6:5) Zważ [na mnie], Jahwe, ratuj moje życie, wspomóż mnie, pomny na swe miłosierdzie!
16.WARSZ.PRASKA(6:5) O Panie, obróć się ku mnie i okaż mi pomoc, w Twoim miłosierdziu pośpiesz mi na ratunek!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(6:5) Zwróć się, BOŻE, wyswobodź moją duszę, dopomóż mi przez Twą litość.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(6:5) Zawróć, PANIE! Uratuj mi życie, Wybaw mnie dzięki swej łasce!
19.TOR.PRZ.Zawróć, Jhwh, ocal moją duszę, wybaw mnie ze względu na Twoje miłosierdzie.