« Psal 60:10 Księga Psalmów 60:11 Psal 60:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(59:12) Daj nam pomoc z zamętka, bo prozne zbawienie człowiecze.
2.PS.PUŁAWSKI(59:12) Daj nam pomoc z zamętka, bo prozna moc człowiecza.
3.WUJEK.1923(60:13) Daj nam ratunek z utrapienia; boć omylny ratunek człowieczy.
4.GDAŃSKA.1881(60:13) Dajże nam ratunek w utrapieniu; boć omylny ratunek ludzki.
5.GDAŃSKA.2017Udziel nam pomocy w utrapieniu, bo próżna jest pomoc ludzka.
6.PS.BYCZ.1854(60:13) Dajże nam pomoc, do wyjścia z-niedoli; bo,-daremną pomoc człowieka.
7.GÖTZE.1937(60:13) Dajże nam pomoc od gnębiciela! Bo próżna jest pomoc ludzka.
8.CYLKOW(60:13) Użycz nam pomocy przeciw wrogowi, bo zawodna pomoc ludzka.
9.KRUSZYŃSKI(60:13) Udziel nam pomocy w utrapieniu, bo próżne zbawienie człowiecze.
10.ASZKENAZY (60:13) O, użycz nam pomocy od gnębiciela, gdyż fałszem jeno ludzkie wybawienie.
11.SZERUDA(60:13) Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo ludzka pomoc jest złudna!
12.TYSIĄCL.WYD1(59:13) Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo daremne jest ludzkie poparcie.
13.TYSIĄCL.WYD5(60:13) Przyjdź nam z pomocą przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne.
14.BRYTYJKA(60:13) Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, Bo ludzka pomoc jest niczym.
15.POZNAŃSKA(60:13) Udziel nam Twej pomocy przeciwko wrogowi, próżna jest bowiem pomoc człowieka.
16.WARSZ.PRASKA(60:13) Przybądź nam z pomocą w walce z naszym wrogiem, bo nie na wiele zda się pomoc samych ludzi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(60:13) Użycz nam pomocy przeciw wrogowi, gdyż zawodna jest pomoc ludzka.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(60:13) Udziel nam pomocy przeciwko wrogowi, Bo ludzki ratunek na nic się nie przyda.
19.TOR.PRZ.Zapewnij nam pomoc w utrapieniu, bo próżne jest wsparcie człowieka.