« Psal 60:9 Księga Psalmów 60:10 Psal 60:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(59:11) Wszako ty, Boże, jenże jeś odpędził nas, i nie wynijdziesz, Boże, we czciach naszych?
2.PS.PUŁAWSKI(59:11) Azali nie ty [by], Boże, jenże jeś odpędził nas i nie wynidziesz, Boże, w mocach naszych?
3.WUJEK.1923(60:12) Izali nie ty, Boże, któryś nas odrzucił, i nie wynidziesz, Boże, z wojski naszemi?
4.GDAŃSKA.1881(60:12) Izali nie ty, o Boże! któryś nas był odrzucił, a nie wychodziłeś, Boże! z wojskami naszemi?
5.GDAŃSKA.2017Czy nie ty, o Boże, który nas odrzuciłeś i nie wychodziłeś, Boże, z naszymi wojskami?
6.PS.BYCZ.1854(60:12) Czyliż-nie Ty, o-Boże! co opuściłeś-nas, i-nie występowałeś, o-Boże! z-wojskami-naszemi?
7.GÖTZE.1937(60:12) Nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił i nie wyruszałeś z wojskami naszemi, o Boże?
8.CYLKOW(60:12) Czyliż nie Ty, Panie, któryś porzucił nas, a nie występowałeś Panie wśród zastępów naszych.
9.KRUSZYŃSKI(60:12) Czyliż nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? i nie wychodziłeś, Boże, z wojskami naszemi?
10.ASZKENAZY (60:12) Wszak Ty, o Boże, który nas poniechałeś i nie wyruszysz z naszymi zastępy.
11.SZERUDA(60:12) Czyż nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czyż nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi?
12.TYSIĄCL.WYD1(59:12) Czyż nie Ty, o Boże, któryś nas odrzucił, i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?
13.TYSIĄCL.WYD5(60:12) Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś i [już] nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?
14.BRYTYJKA(60:12) Czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czyż nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi?
15.POZNAŃSKA(60:12) Czyż to nie Ty, o Boże, który nas odrzuciłeś i który już nie wyruszasz (Boże) z naszymi wojskami?
16.WARSZ.PRASKA(60:12) O Boże, czy naprawdę nas odrzuciłeś? Czy rzeczywiście już nie pójdziesz z naszymi wojskami?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(60:12) Czy nie Ty, Boże, który nas porzuciłeś; nie występowałeś, Boże, pośród naszych zastępów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(60:12) Czy nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś? Czy nie wyruszysz, Boże, z naszymi wojskami?
19.TOR.PRZ.Czy nie Ty, o Boże, który nas odrzuciłeś i już nie wyruszasz, Boże, z naszymi zastępami?