« Psal 60:8 Księga Psalmów 60:9 Psal 60:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(59:10) Kto przewiedzie mnie do miasta murowanego? Kto przewiedzie mnie aż do Idumejej?
2.PS.PUŁAWSKI(59:10) Kto przewiedzie mnie do miasta stwirdzonego? Kto przewiedzie mie aż do Idumeje?
3.WUJEK.1923(60:11) Któż mię doprowadzi do miasta obronnego? kto mię doprowadzi aż do Idumei?
4.GDAŃSKA.1881(60:11) Któż mię wprowadzi do miasta obronnego? kto mię przyprowadzi aż do Edom?
5.GDAŃSKA.2017Kto mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto mnie doprowadzi aż do Edomu?
6.PS.BYCZ.1854(60:11) Któż zaprowadzi-mię do miasta obwarowanego? któż poprowadzi-mię aż-do Edomu?
7.GÖTZE.1937(60:11) Któż mię zaprowadzi do miasta obronnego? Kto mię przyprowadzi aż do Edomu?
8.CYLKOW(60:11) Kto wprowadzi mnie do miasta obronnego, kto mnie powiedzie do Edomu?
9.KRUSZYŃSKI(60:11) Kto mnie wprowadzi do miasta obronnego, kto mnie zaprowadzi aż do Edomu?
10.ASZKENAZY (60:11) Któż mię poprowadzi do miasta oblężenia, któż mit; zawiódł do Edomu?
11.SZERUDA(60:11) Któż mię wprowadzi do miasta warownego? Kto mię zawiedzie do Edomu?
12.TYSIĄCL.WYD1(59:11) Któż mię wprowadzi do miasta warownego? Któż aż do Edomu mię odprowadzi?
13.TYSIĄCL.WYD5(60:11) Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto aż do Edomu mnie doprowadzi?
14.BRYTYJKA(60:11) Któż mię wprowadzi do miasta warownego? Kto mię zawiedzie do Edomu?
15.POZNAŃSKA(60:11) Kto zaprowadzi mnie do miasta warownego, kto mnie zawiedzie do Edomu?
16.WARSZ.PRASKA(60:11) A kto mnie poprowadzi do miasta-warowni? Kto mnie zawiedzie aż do bram Edomu?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(60:11) Kto mnie wprowadzi do miasta obronnego, kto przyprowadzi do Edomu?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(60:11) Kto mnie wprowadzi do warownej twierdzy? Kto mnie poprowadzi aż do Edomu?
19.TOR.PRZ.Kto mnie wprowadzi do warownego miasta? Kto mnie doprowadzi do Edomu?