« Psal 63:5 Księga Psalmów 63:6 Psal 63:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(62:7a) Tako pamięcien jeśm był cie na postłaniu mojem, w jutrzni będę myślić w tobie,
2.PS.PUŁAWSKI(62:7a) Tako pomniał jeśm ciebie na pościeli mojej, i w jutrz❬n❭i będę myślić o tobie,
3.WUJEK.1923(63:7) Jeźlim na cię pamiętał na łożu mojem, rano będę rozmyślał o tobie.
4.GDAŃSKA.1881(63:7) Zaprawdęć na cię wspominam, i na łożu mojem każdej straży nocnej rozmyślam o tobie.
5.GDAŃSKA.2017Gdy cię wspominam na moim posłaniu i rozmyślam o tobie podczas nocnych straży.
6.PS.BYCZ.1854(63:7) Kiedy wspominam-Cię, na posłaniu-mojém; tedy, za-czuwań, rozpamiętywam o-Tobie.
7.GÖTZE.1937(63:7) Gdy o Tobie wspominam na łożu swojem i o Tobie rozmyślam podczas straży nocnych.
8.CYLKOW(63:7) Gdy wspominam Cię na łożu mojém, podczas straży nocnych rozmyślam o Tobie.
9.KRUSZYŃSKI(63:7) Zaprawdę, o Tobie pamiętam na łożu mojem; w czasie straży rozmyślam o Tobie.
10.ASZKENAZY (63:7) Jeślim wspominał Cię na mych pieluchach, na nocnych strażach będę się rozpamiętywał w Tobie.
11.SZERUDA(63:7) Boże, wspominam Cię na łożu swoim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych,
12.TYSIĄCL.WYD1(62:7) gdy wspominać Cię będę na moim posłaniu i myśleć o Tobie podczas moich czuwań.
13.TYSIĄCL.WYD5(63:7) Gdy wspominam Cię na moim posłaniu, myślę o Tobie podczas moich czuwań.
14.BRYTYJKA(63:7) Wspominam cię na łożu moim, Rozmyślam o tobie podczas straży nocnych,
15.POZNAŃSKA(63:7) Kiedy Cię wspomnę na mym posłaniu, rozmyślam o Tobie w czasie godzin nocnego czuwania.
16.WARSZ.PRASKA(63:7) Myślę o Tobie na posłaniu nocnym, za Tobą tęsknię, gdy trwam na czuwaniu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(63:7) Wspominam Cię na mym łożu, o Tobie rozmyślam podczas nocnych straży.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(63:7) Ilekroć wspominam Ciebie na posłaniu I myślę o Tobie podczas nocnych straży.
19.TOR.PRZ.Gdy wspominam Ciebie na moim posłaniu i rozmyślam o Tobie podczas nocnych straży.