« Psal 67:3 Księga Psalmów 67:4 Psal 67:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(66:4) Wiesielcie sie i radujcie sie pogani, bo sądzisz lud w prawocie a pogany na ziemi sprawiasz.
2.PS.PUŁAWSKI(66:4) Wiesielcie sie i radujcie sie pogani, bo sędzisz ludzie w sprawiedlności a pogany na ziemi sprawisz.
3.WUJEK.1923(67:5) Niech się radują i weselą narodowie, iż sądzisz ludzie sprawiedliwie: narody na ziemi sprawujesz.
4.GDAŃSKA.1881(67:5) Radować się będą i wykrzykać narody; bo ty będziesz sądził ludzi w sprawiedliwości, a narody będziesz sprawował na ziemi. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Niech narody się radują i wykrzykują, bo ty będziesz sądził ludy sprawiedliwie i rządzić będziesz narodami na ziemi. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(67:5) Radować-się będą, i-weselić, narody; że sądzić-będziesz ludy, z-prawością; że narody, na-ziemi, będziesz-prowadził.
7.GÖTZE.1937(67:5) Niech się weselą i radośnie wykrzykują narody, gdyż Ty sądzisz ludy w prawości i kierujesz narodami na ziemi. Sela.
8.CYLKOW(67:5) Niech się ucieszą i rozradują plemiona; bo sądzić będziesz narody w prawości, a plemiona ziemi poprowadzisz. Sela.
9.KRUSZYŃSKI(67:5) Uradują się i cieszyć się będą narody, albowiem Ty sądzić będziesz ludy w prawości i narodami na ziemi kierować będziesz. - SELAh.
10.ASZKENAZY (67:5) Cieszyć się będą i wyśpiewywać narody, gdyż Ty sądzić będziesz ludy w prawości zaś narody wieść je będziesz na ziemi. Selah.
11.SZERUDA(67:5) Niech się radują i weselą narody, że Ty sądzisz ludy sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi! Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(66:5) Niech się narody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i narodami na ziemi kierujesz. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(67:5) Niech się narody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Sela.
14.BRYTYJKA(67:5) Niech się radują i weselą narody, Gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie I kierujesz narodami na ziemi! Sela.
15.POZNAŃSKA(67:5) Niech się ludy radują i weselą, bo Ty sprawiedliwie osądzasz narody i kierujesz losami ludów na ziemi.
16.WARSZ.PRASKA(67:5) Narody winny radować się i cieszyć, że całą ziemią rządzisz sprawiedliwie. Sprawiedliwie osądzasz narody i rządzisz ludami całej ziemi. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(67:5) Niech się ucieszą i rozradują plemiona; gdyż w prawości będziesz sądził narody i poprowadzisz plemiona ziemi. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(67:5) Niech się radują i weselą narody, Bo Ty sprawujesz nad ludami sprawiedliwy sąd I kierujesz narodami ziemi! Sela.
19.TOR.PRZ.Niech narody się radują i wykrzykują z radości, bo Ty będziesz sądził ludy sprawiedliwie i będziesz prowadził narody na ziemi. Sela.