« Psal 67:4 Księga Psalmów 67:5 Psal 67:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(66:5a) Spowiadajcie sie tobie lud, Boże, spowiadajcie sie tobie lud wszystek;
2.PS.PUŁAWSKI(66:5a) ❬Modlcie sie tobie ludzie, Boże❭, modlcie sie tobie ludzie wszystcy;
3.WUJEK.1923(67:6) Niech ci wyznawają ludzie, Boże: niech ci wyznawają wszyscy ludzie.
4.GDAŃSKA.1881(67:6) Będą cię wysławiać narody, o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie.
5.GDAŃSKA.2017Niech cię wysławiają ludy, o Boże, niech cię wysławiają wszystkie ludy.
6.PS.BYCZ.1854(67:6) Będą-chwaliły-Cię ludy, o-Boże! będą-wysławiały-Cię ludy wszystkie.
7.GÖTZE.1937(67:6) Niech Cię uwielbiają ludy, o Boże; niech Cię uwielbiają wszystkie ludy.
8.CYLKOW(67:6) Niech wielbią Cię narody, Panie; niech wielbią Cię narody wszystkie.
9.KRUSZYŃSKI(67:6) Wysławiać Cię będą narody, o Boże! Wysławiać Cię będą narody wszystkie.
10.ASZKENAZY (67:6) Sławić cię będą ludy, o Boże, sławić Cię będą ludy wszystkie.
11.SZERUDA(67:6) Niech wielbią Cię, Boże, narody; niech wielbią Cię wszystkie narody!
12.TYSIĄCL.WYD1(66:6) Niechaj Cię, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę.
13.TYSIĄCL.WYD5(67:6) Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech Cię wysławiają wszystkie narody!
14.BRYTYJKA(67:6) Niech sławią cię, Boże, ludy; Niech sławią cię wszystkie ludy!
15.POZNAŃSKA(67:6) Niechaj Cię sławią narody, o Boże, niechaj Cię sławią wszystkie narody!
16.WARSZ.PRASKA(67:6) Ludy winny Ci dziękować, o Boże, dziękować Ci winny wszystkie narody.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(67:6) Niech Cię wielbią ludy, prawdziwy Boże; niech Cię wielbią wszystkie narody.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(67:6) Niech Cię wysławiają ludy, o Boże; Niech Cię wysławiają wszystkie ludy!
19.TOR.PRZ.Niech Cię wysławiają ludy, o Boże, niech Cię wysławiają wszystkie ludy.