« Psal 67:7 Księga Psalmów 68:1 Psal 68:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:1) Wstani Bog i rozproszeni bądźcie nieprzyjaciele jego, i uciekajcie od lica jego, jiż nienaźrzą ❬ji❭.
2.PS.PUŁAWSKI(67:1) Wzdźwigni sie Bog a rozproszeni bądźcie nieprzyjaciele jego i uciekajcie, jiż nienaźrzą ji, od oblicza jego.
3.WUJEK.1923(68:1) Na koniec, Psalm pieśni, samemu Dawidowi. (68:2) Niech powstanie Bóg, a niech się rozproszą nieprzyjaciele jego: a niech uciekają, którzy go nienawidzą, od oblicza jego.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy ku śpiewaniu. (68:2) Powstanie Bóg, a będą rozproszeni nieprzyjaciele jego, i pouciekają przed twarzą jego ci, którzy go mają w nienawiści.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm i pieśń Dawida. Niech Bóg powstanie, a rozproszeni będą jego wrogowie; niech pouciekają przed jego obliczem ci, którzy go nienawidzą.
6.PS.BYCZ.1854(68:1) Naczelnikowi-muzyki, Dawida Psalm, Spiéw, dany do grania. (68:2) Niechżeć-wstanie Bóg, a rozproszone-będą nieprzyjacioły-Jego, i-pouciekają, nienawidzący-Go, przed obliczem-Jego.
7.GÖTZE.1937(68:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Dawida. Psalm Pieśń. (68:2) Bóg powstaje: wrogowie Jego będą rozproszeni, a nienawidzący Go uciekają przed Nim.
8.CYLKOW(68:1) Przewodnikowi chóru Dawida. Psalm, pieśń. (68:2) Powstał Pan, rozproszyły się wrogi Jego, i uciekli nieprzyjaciele Jego przed Nim.
9.KRUSZYŃSKI(68:1) Przełożonemu chóru. Dawida Psalm - pieśń. (68:2) Powstanie Bóg, a rozproszą się nieprzyjaciele Jego; nienawidzący Go uciekną z przed oblicza Jego.
10.ASZKENAZY (68:1) Dyrygentowi. Pieśń Dawida do śpiewu. (68:2) Powstanie Bóg, rozprószą się wrogowie Jego a nienawistne Mu pierzchną przed Jego obliczem.
11.SZERUDA(68:1) Przewodnikowi chóru; psalm Dawida, pieśń. (68:2) Bóg powstaje. Pierzchają nieprzyjaciele Jego i uciekają przed Nim ci, którzy Go nienawidzą.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:1) Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. Pieśń. (67:2) Bóg wstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie i pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:1) Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. Pieśń. (68:2) Bóg powstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie i pierzchają przed Jego obliczem ci, co Go nienawidzą.
14.BRYTYJKA(68:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń. (68:2) Powstaje Bóg, a pierzchają wrogowie jego, I uciekają przed obliczem jego ci, którzy go nienawidzą.
15.POZNAŃSKA(68:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: Psalm Dawida; pieśń. (68:2) Bóg powstaje! W rozsypce są Jego wrogowie i uchodzą przed Nim ci, którzy Go nienawidzą.
16.WARSZ.PRASKA(68:1) Dla kierującego chórem. Psalm Dawida. Pieśń. (68:2) Gdy Bóg powstaje, wrogowie pierzchają, stronią od Niego ci, co Go nienawidzą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:1) Przewodnikowi chóru Dawida. Pieśń psalmu. (68:2) Bóg powstał, zatem rozproszyli się Jego wrogowie i przed Nim uciekli Jego nieprzyjaciele.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:1) Dla prowadzącego chór. Dawidowy. Psalm. Pieśń. (68:2) Powstaje Bóg! Jego wrogowie idą w rozsypkę I uciekają przed Nim ci, którzy Go nienawidzą.
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Psalm Dawida. Pieśń. Niech Bóg się pojawi, a rozproszeni będą Jego wrogowie; niech pierzchną przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.