« Psal 68:9 Księga Psalmów 68:10 Psal 68:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:11) Źwierzęta twoja przebywać będą w niej; nagotował jeś w słodkości twojej ubogiemu, Boże.
2.PS.PUŁAWSKI(67:11) Źwier❬z❭ęta twoja przebywać będą w niej; nagotował jeś w słodkości twojej ubogiemu, Boże.
3.WUJEK.1923(68:11) Zwierzęta twoje będą mieszkały w niem: nagotowałeś z słodkości twéj ubogiemu, Boże.
4.GDAŃSKA.1881(68:11) Zastępy twoje mieszkają w niem, któreś ty dla ubogiego nagotował dobrocią twoją, o Boże!
5.GDAŃSKA.2017Twoje zastępy mieszkają w nim; ty, Boże, w swojej dobroci przygotowałeś je dla ubogiego.
6.PS.BYCZ.1854(68:11) Zastępy-Twe, mieszkają w-niéj; Ty-przykładasz-się, z-dobrodziejstwem-Twojém, dla-biédnego, o-Boże!
7.GÖTZE.1937(68:11) Gromada Twoja zamieszkiwała w niej, według dobroci Swej troszczyłeś się o nędznych, o Boże!
8.CYLKOW(68:11) Zastępy Twoje przebywały na niéj; przygotowałeś ją w dobroci Swojéj dla biednego, Panie.
9.KRUSZYŃSKI(68:11) Stado Twoje będzie mieszkało w niej. W dobroci Twojej, Boże, nagotujesz ubogiemu.
10.ASZKENAZY (68:11) Dziczyznę Twoją, co w niej zamieszkała, Ty ją dla biednego przysposobisz, o Boże.
11.SZERUDA(68:11) Trzoda Twoja zamieszkała w niej; w dobroci swej, Boże, przygotowałeś ją dla ubogiego.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:11) W nim zamieszkała Twa trzoda, Boże, Tyś je w swej dobroci biednemu zgotował.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:11) Ziemię, w której zamieszkali, przygotowałeś w dobroci Twej, Boże, dla biednego.
14.BRYTYJKA(68:11) Trzoda twoja zamieszkała w niej; W dobroci swej, Boże, przygotowałeś ją dla ubogiego.
15.POZNAŃSKA(68:11) lud Twój tam się osiedlił; w dobroci swej, Boże, zatroszczyłeś się o biednego.
16.WARSZ.PRASKA(68:11) I znalazły na niej mieszkania wszystkie Twoje stworzenia, w swej dobroci, o Boże, zaopiekowałeś się biedakiem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:11) Pośród niego przebywały Twoje zastępy, w Swej dobroci przygotowałeś je dla biednego, Boże.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:11) Twój lud swymi rodzinami zamieszkał w tej ziemi; Ty w swej dobroci, Boże, przygotowałeś ją dla ubogich.
19.TOR.PRZ.Twoje zastępy zamieszkały w niej; Ty, Boże, w swojej dobroci przygotowałeś ją dla ubogiego.