« Psal 68:30 Księga Psalmów 68:31 Psal 68:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:34b) przydą posłowie z Ejipta, Murzynowie przejdą ręki jego Bogu.
2.PS.PUŁAWSKI(67:34b) przydą posłowie z Ejipta, Murzynowie uśpieszą przed jego rękama ku Bogu.
3.WUJEK.1923(68:32) Przyjdą posłowie z Egiptu: Murzyńska ziemia uprzedzi z rękami swemi do Boga.
4.GDAŃSKA.1881(68:32) Przyjdąć zacni książęta z Egiptu: Murzyńska ziemia pospieszy się wyciągnąć ręce swe do Boga.
5.GDAŃSKA.2017Przyjdą dostojnicy z Egiptu; Etiopia szybko wyciągnie swe ręce do Boga.
6.PS.BYCZ.1854(68:32) Przyjdą tłuści z Egiptu; Etyopia przybiegnie, z wyciąganiem rąk-swoich, do-Boga.
7.GÖTZE.1937(68:32) Przyjdą wielcy z Egiptu, Etjopja pośpiesznie wyciągnie ręce swoje do Boga.
8.CYLKOW(68:32) Przychodzą potężni z Egiptu; ziemia Kusz wyciąga ręce swe do Pana.
9.KRUSZYŃSKI(68:32) Przyjdą posłowie z Egiptu - Etjopja wyciągnie ręce swe do Boga.
10.ASZKENAZY (68:32) Przybędą z Micraimu dostojnicy, Kusz pobieży wyciągając swe ręce ku Bogu.
11.SZERUDA(68:32) Niech przyjdą dostojnicy z Egiptu, niech Murzyni śpiesznie wyciągną ręce swe do Boga!
12.TYSIĄCL.WYD1(67:32) Z Egiptu niechaj nadejdą wielmoże, niech Kusz swe ręce wyciągnie do Boga.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:32) Niechaj z Egiptu nadejdą możnowładcy, niech Kusz wyciągnie swe ręce do Boga.
14.BRYTYJKA(68:32) Niech przyjdą dostojnicy z Egiptu, Niech Etiopia wyciągnie swe ręce do Boga!
15.POZNAŃSKA(68:32) z Egiptu brąz, z krainy Kusz pośpiesza do Boga z wyciągniętymi rękoma.
16.WARSZ.PRASKA(68:32) Możni tego świata, przychodźcie z Egiptu, Kuszyci, wznoście wasze ręce do Boga!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:32) Przychodzą potężni z Egiptu; ziemia Kusz wyciąga do Boga swoje ręce.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:32) Niech przybędą dostojnicy z Egiptu, A Kusz przybiegnie wyciągnąć swe ręce do Boga!
19.TOR.PRZ.Przyjdą dostojnicy z Egiptu; Kusz szybko wyciągnie swoje ręce do Boga.