« Psal 69:12 Księga Psalmów 69:13 Psal 69:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:16) Ja zaprawdę modlitwę moję k tobie, Gospodnie; czas dobrej wolej, Boże. (68:17) We mnożstwie miłosierdzia twego wysłuchaj mie w prawdzie zbawienia twego.
2.PS.PUŁAWSKI(68:16) Ale ja modlitwę moję, Gospodnie, k tobie; czas miłości, Boże[j]. (68:17) We mnostwie miłosierdzia twego usłysz mie w prawdzie zbawienia twego.
3.WUJEK.1923(69:14) Ale ja modlitwę moję do ciebie, Panie: czas upodobania, Boże, w wielkości miłosierdzia twego: wysłuchaj mię w prawdzie zbawienia twego.
4.GDAŃSKA.1881(69:14) Ale ja obracam modlitwę moję do ciebie, Panie! czas jest upodobania twego; o Boże! według wielkości miłosierdzia twego wysłuchajże mię, dla prawdy zbawienia twego.
5.GDAŃSKA.2017Ale ja kieruję swoją modlitwę do ciebie, PANIE, w czasie pomyślnym; Boże, wysłuchaj mnie według twego wielkiego miłosierdzia, dla prawdy twego zbawienia.
6.PS.BYCZ.1854(69:14) Ale-ja, ja zanoszę prośbę-mę do-Ciebie, o Panie! już czas przychylności; o-Boże! przez-wielką dobroć-Twoję, odpowiédz, mi z-prawdą pomocy-Twojéj.
7.GÖTZE.1937(69:14) Ale ja modlę się do Ciebie, Panie; czasu dogodnego, Boże, dla wielkiej dobroci Swojej, wysłuchaj mię według prawdy zbawienia Twego!
8.CYLKOW(69:14) A ja - modlitwa moja do Ciebie Boże, w porę łaski Panie; w wielkiém miłosierdziu Twojém, odpowiedz mi ziszczeniem pomocy Twojéj.
9.KRUSZYŃSKI(69:14) Ale ja modlitwę mą ślę do Ciebie Panie, czasu upodobania, o Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, zmiłuj się nademną według prawdy zbawienia Twego!
10.ASZKENAZY (69:14) Acz ja, - ma modlitwa ku Tobie, Jehowo, - czasu upodobania, o Boże, w mnogiej łasce Twej daj mi odpowiedź, w prawdziwości Twego wybawienia!
11.SZERUDA(69:14) Ale ja modlę się do Ciebie, Panie, czasu łaski; Boże! Wysłuchaj mnie w wielkiej dobroci swojej, w wiernej pomocy swojej!
12.TYSIĄCL.WYD1(68:14) Lecz do Ciebie, Panie, ślę moją modlitwę, w czasie łaski, o Boże; wysłuchaj mnie według wielkiej Twej dobroci, zgodnie z Twoją wiernością w niesieniu pomocy.
13.TYSIĄCL.WYD5(69:14) Lecz ja ślę moją modlitwę do Ciebie, o Panie - czas to łaski; wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w zbawczej Twej wierności!
14.BRYTYJKA(69:14) Ale ja modlę się do ciebie, Panie, czasu łaski; Boże, wysłuchaj mnie w wielkiej dobroci swojej, W prawdzie zbawienia twojego!
15.POZNAŃSKA(69:14) Ja zaś do Ciebie, Jahwe, ślę swoje modły, w czas łaskawości, Boże. Wysłuchaj mnie w Twym niezmiernym miłosierdziu, dla wierności Twej zbawczej pomocy!
16.WARSZ.PRASKA(69:14) Ja zaś modlę się do Ciebie, Panie, w godzinę Twej łaski; racz mnie wysłuchać w Twojej wielkiej dobroci, pomóż mi, o Boże, przez miłosierdzie Twoje!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:14) Ale ja, WIEKUISTY, w porze łaski przychodzę do Ciebie z mą modlitwą; Boże, w Twym wielkim miłosierdziu, odpowiedz mi ziszczeniem się Twego zbawienia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:14) Lecz ja modlę się do Ciebie, PANIE, licząc na czas Twej przychylności. Boże, odpowiedz mi w swej wielkiej łasce, W wierności Twojego zbawienia!
19.TOR.PRZ.Ale ja wznoszę modlitwę do Ciebie, Jhwh, w czasie Twojej łaskawości; Boże, wysłuchaj mnie według Twojego wielkiego miłosierdzia, w wierności Twojego zbawienia.