« Psal 69:18 Księga Psalmów 69:19 Psal 69:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:23) Ty wiesz łajanie moje i sromotę moję, i sromanie moje; (68:24a) w obeźrzeniu twojem są wszystcy, jiż mącą mie.
2.PS.PUŁAWSKI(68:23) Ty wiesz łajanie me i gańbę moję, i sromotę moję; (68:24a) przed tobą są wszytcy, co mącą mie.
3.WUJEK.1923(69:20) Ty znasz pohańbienie moje i zelżywość moję i wstyd mój: przed oczyma twemi są wszyscy, którzy mię trapią.
4.GDAŃSKA.1881(69:20) Ty znasz pohańbienie moje, i zelżywość moję, i wstyd mój: przed tobąć są wszyscy nieprzyjaciele moi.
5.GDAŃSKA.2017Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i niesławę, przed tobą wszyscy moi wrogowie.
6.PS.BYCZ.1854(69:20) Ty znasz obelgę-mę, i-zniewagę-moję, oraz-hańbę-moję; przed-Tobą, wszystkie wrogi-moje.
7.GÖTZE.1937(69:20) Ty wiesz o pohańbieniu mojem, o obeldze mojej i o wstydzie moim; gnębiciele moi są wszyscy przed Tobą.
8.CYLKOW(69:20) Ty znasz hańbę moję, i wstyd mój, i sromotę moję; obecni Ci wszyscy ciemięzcy moi.
9.KRUSZYŃSKI(69:20) Ty znasz pohańbienie moje, i wstyd mój i zelżywość moją; przed Tobą są wszyscy nieprzyjaciele moi.
10.ASZKENAZY (69:20) Ty znasz zelżywość mą, mój wstyd i moją hańbę, przed Tobą moi wszyscy gnębiciele.
11.SZERUDA(69:20) Ty znasz hańbę moją, wstyd mój i zelżywość moją; przed Tobą są wszyscy dręczyciele moi!
12.TYSIĄCL.WYD1(68:20) Ty znasz me pohańbienie, mój wstyd i mą niesławę; przed Twymi oczyma są wszyscy, co mnie dręczą.
13.TYSIĄCL.WYD5(69:20) Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i mą niesławę; wszyscy, co mnie dręczą, są przed Tobą.
14.BRYTYJKA(69:20) Ty znasz hańbę, wstyd i zelżywość moją; Przed tobą są wszyscy dręczyciele moi!
15.POZNAŃSKA(69:20) Ty wiesz, jaka niesława mnie spotyka, jakiego doznaję wstydu i pohańbienia; Ty znasz wszystkich moich gnębicieli.
16.WARSZ.PRASKA(69:20) Wiesz, jak mnie hańbią i poniżają, wszystkich moich przeciwników masz przed sobą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:20) Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i mą sromotę; przed Tobą są wszyscy moi ciemięzcy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:20) Ty znasz moją zniewagę, mój wstyd i złą sławę; Masz przed sobą wszystkich moich dręczycieli!
19.TOR.PRZ.Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i zniewagę, przed Tobą są wszyscy ci, którzy mnie dręczą.