« Psal 69:17 Księga Psalmów 69:18 Psal 69:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:22) Rozumiej duszy mojej i wywol ją, prze nieprzyjaciele moje wytargń mie.
2.PS.PUŁAWSKI(68:22) Baczy duszę moję i wyzwol ją, prze nieprzyjaciele me wytargni mie.
3.WUJEK.1923(69:19) Przybliż się ku duszy mojéj, a wybaw ją: dla nieprzyjaciół moich wyrwij mię.
4.GDAŃSKA.1881(69:19) Przybliż się do duszy mojej, a wybaw ją; dla nieprzyjaciół moich odkup mię.
5.GDAŃSKA.2017Zbliż się do mojej duszy i wybaw ją, odkup mnie ze względu na mych wrogów.
6.PS.BYCZ.1854(69:19) Zbliż-się do duszy-mojéj; wyzwól-ją; z-powodu nieprzyjaciół-moich, wybaw-mię.
7.GÖTZE.1937(69:19) Zbliż się do duszy mojej, ocal ją; dla wrogów moich ocal mię!
8.CYLKOW(69:19) Zbliż się do duszy mojéj i wybaw ją; z powodu wrogów wyzwól mnie.
9.KRUSZYŃSKI(69:19) Zbliż się do duszy mej, wybaw ją; ze względu na nieprzyjaciół mych, odkup mnie.
10.ASZKENAZY (69:19) Przybliż zbawienie ku duszy mej, ze względu na wrogi me mnie wybaw!
11.SZERUDA(69:19) Zbliż się do mnie, wyzwól mnie; wybaw mnie z powodu nieprzyjaciół moich!
12.TYSIĄCL.WYD1(68:19) Przybliż się do mej duszy i wybaw ją; uwolnij mnie przez wzgląd na moich wrogów.
13.TYSIĄCL.WYD5(69:19) Przybliż się do mnie i wybaw mnie; uwolnij mnie przez wzgląd na moich wrogów!
14.BRYTYJKA(69:19) Zbliż się do mnie, wyzwól mnie; Wybaw mnie przez wzgląd na nieprzyjaciół moich!
15.POZNAŃSKA(69:19) Zbliż się do mnie i uwolnij mnie, ze względu na mych wrogów wybaw mnie!
16.WARSZ.PRASKA(69:19) Zbliż się do mnie i wybaw mnie; uwolnij mnie przez wzgląd na moich wrogów!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:19) Zbliż się do mojej duszy i ją wybaw; wyzwól mnie z powodu wrogów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:19) Zbliż się do mej duszy, odkup ją! Wykup mnie przez wzgląd na mych wrogów!
19.TOR.PRZ.Zbliż się do mojej duszy i wybaw ją, odkup mnie z powodu moich wrogów.