« Psal 7:9 Księga Psalmów 7:10 Psal 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(7:11) Prawa pomoc moja od Boga, jenże zbawione czyni imające prawa sierca.
2.PS.PUŁAWSKI(7:11) Prawa pomoc moja od Boga, jenże zbawione czyni prawe siercem.
3.WUJEK.1923(7:11) Sprawiedliwa pomoc moja od Pana, który zbawia prawych sercem.
4.GDAŃSKA.1881(7:11) Bóg jest tarczą moją, który wybawia ludzi serca szczerego.
5.GDAŃSKA.2017Moją tarczą jest Bóg, który wybawia ludzi prawego serca.
6.PS.BYCZ.1854(7:11) Tarcza-moja, w Bogu, wybawiającym prawych serca.
7.GÖTZE.1937(7:11) Tarcza moja jest u Boga, który wybawia ludzi serca szczerego.
8.CYLKOW(7:11) Tarcza moja u Boga, który wspomaga prawych sercem.
9.KRUSZYŃSKI(7:11) Tarcza moja w Bogu, wybawiającym ludzi prawego serca.
10.ASZKENAZY (7:11) Tarcza ma wsparta jest o Boga, który wybawia tych, co szczerego są serca.
11.SZERUDA(7:11) Tarczą moją Bóg, wybawiciel ludzi prawego serca.
12.TYSIĄCL.WYD1(7:11) Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prostych sercem.
13.TYSIĄCL.WYD5(7:11) Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem.
14.BRYTYJKA(7:11) Tarczą moją jest Bóg, Wybawiciel tych, którzy są prawego serca.
15.POZNAŃSKA(7:11) Puklerzem jest mi Bóg, Wybawca tych, co prawego są serca.
16.WARSZ.PRASKA(7:11) (Pan) Bóg jest moją tarczą, On zbawia ludzi czystego serca.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:11) Moja tarcza u Boga, który wspomaga prawych sercem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(7:11) Bóg mą tarczą, Zbawca tych, co prawości pragną całym sercem.
19.TOR.PRZ.Moja obrona jest od Boga, który wybawia ludzi prawego serca.