« Psal 7:3 Księga Psalmów 7:4 Psal 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIacz jeśm sewracał odpłacającym mnie zła, dostojno jest, bych spadł od mojich nieprzyj❬a❭cioł proznych.
2.PS.PUŁAWSKIacz jeśm wracał odpłacającym mnie zła, dostojno jest, bych spadł od moich nieprzyjacioł proznych.
3.WUJEK.1923(7:5) Jeźlim oddał oddawającym mi złe, niech upadnę słusznie przed nieprzyjacioły moimi próżny.
4.GDAŃSKA.1881(7:5) Jeźlim złe oddał temu, który ze mną w pokoju mieszkał; jeźliżem nie wyrwał tego, który mię dręczył bez przyczyny:
5.GDAŃSKA.2017Jeśli złem odpłaciłem temu, kto żył ze mną w pokoju, jeśli nie wyratowałem tego, który mnie dręczył bez przyczyny;
6.PS.BYCZ.1854(7:5) Jeżelim odpłacał, mającemu-pokój-ze-mną, złém; i-zdziérał, wroga-mego niesłusznie;
7.GÖTZE.1937(7:5) Jeśli złem oddałem temu, który żył ze mną w pokoju, jednak wyzwoliłem tego, który bez przyczyny mnie gnębił.
8.CYLKOW(7:5) Jeżelim odpłacił przyjacielowi złem, ja co wyzwoliłem prześladującego mnie niewinnie.
9.KRUSZYŃSKI(7:5) Jeżelim oddał złe czyniącym pokój, jeślim nie wybawił tego, który mnie dręczy bez przyczyny,
10.ASZKENAZY (7:5) jeślim źle się odwdzięczył temu, co w pokojowych zamiarach zbliżył się do mnie, jeślim nawet tego, co bezzasadnie zadarł ze mną bez powodu napędził z niczem, -
11.SZERUDA(7:5) jeśli złem odpłacałem nieprzyjacielowi memu i ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu,
12.TYSIĄCL.WYD1(7:5) jeśli przyjacielowi memu zło wyrządziłem, ja, com ocalił tych, którzy mnie niesłusznie zwalczali:
13.TYSIĄCL.WYD5(7:5) jeśli wyrządziłem zło swemu dobroczyńcy i swego wroga złupiłem doszczętnie,
14.BRYTYJKA(7:5) Jeśli odpłacałem złem temu, który żyje ze mną w pokoju, I ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu,
15.POZNAŃSKA(7:5) jeślim przyjacielowi memu odpłacił złem i ograbił tego, kto bez powodu mnie dręczył -
16.WARSZ.PRASKA(7:5) jeśli krzywdę wyrządziłem przyjacielowi, jeśli nękałem tego, co mnie uciskał niesłusznie,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:5) jeżeli odpłaciłem płacącemu mi złem, ja, który wyzwoliłem tego, co mnie niewinnie prześladował
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(7:5) Jeśli przyjacielowi odpłaciłem złem Lub bez powodu ograbiłem wroga,
19.TOR.PRZ.Jeśli złem odpłaciłem temu, kto żył ze mną w pokoju, jeśli nie wyratowałem tego, który mnie dręczył bez powodu;