« Psal 71:16 Księga Psalmów 71:17 Psal 71:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(70:18) Boże, nauczył jeś mie od młodości mojej i aż ninie przepowiadać będę dziwy twoje.
2.PS.PUŁAWSKI(70:18) Bo❬że❭, nauczyłeś mie od młodości mojej a aż do ninie przepowiedać będę dziwy twoje.
3.WUJEK.1923Boże, uczyłeś mię z młodości mojéj: i aż dotąd będę opowiadał cuda twoje.
4.GDAŃSKA.1881Boże! uczyłeś mię od młodości mojej, i opowiadam aż po dziś dzień dziwne sprawy twoje.
5.GDAŃSKA.2017Boże, uczyłeś mnie od mojej młodości i dotąd głoszę twoje cudowne dzieła.
6.PS.BYCZ.1854O-Boże! nauczałeś-mię od-młodości-mojéj; a-ja,-aż-dotąd, opowiadam cuda-Twoje.
7.GÖTZE.1937Boże, uczyłeś mię od młodości mojej, i dotychczas oznajmiałem cuda Twoje.
8.CYLKOWPanie, nauczałeś mnie od młodości mojéj; a dotąd wygłaszam cuda Twoje.
9.KRUSZYŃSKIBoże, uczyłeś mnie od młodości mojej, i aż dotąd opowiadam cuda Twoje.
10.ASZKENAZY Boże, Tyś mnie pouczał od mych lat najmłodszych i aż potąd, będęż obwieszczał Twe dziwy cudowne.
11.SZERUDABoże! uczyłeś mię od młodości mojej i aż dotąd opowiadam cudowne sprawy Twoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(70:17) Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości i dotąd głoszę Twe cuda.
13.TYSIĄCL.WYD5Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości, i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
14.BRYTYJKABoże, uczyłeś mnie od młodości mojej, A ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy twoje.
15.POZNAŃSKAJuż od młodości mojej uczyłeś mnie, o Boże, i aż do tej chwili rozsławiam przedziwne dzieła Twoje.
16.WARSZ.PRASKATy mnie pouczasz, o Boże, od młodości mojej, a ja nie ustaję w mówieniu o Twych cudach.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Boże, nauczałeś mnie od mej młodości i aż dotąd wygłaszam Twoje cuda.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTy mnie, Boże, uczyłeś od młodości I aż dotąd opowiadam o Twych cudach.