« Psal 71:21 Księga Psalmów 71:22 Psal 71:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(70:24) Bo i ja spowiadać ci sie będę we ssędziech psalmowych, pra❬w❭dę, Boże, śpiewać będę tobie na gęśloch, święty Israhel.
2.PS.PUŁAWSKI(70:24) Bo i ja chwalić cie będę w sędoch psalmowych, prawdę twoję, Boże, śpiewać ci będę na gęśloch, święty Israhel.
3.WUJEK.1923Bo i ja wysławiać będę tobie na naczyniu pieśni prawdę twoję: Boże, będęć grał na cytrze, Święty Izraelski.
4.GDAŃSKA.1881A ja też wysławiać cię będę na instrumentach muzycznych, i prawdę twoję, Boże mój! będęć śpiewał przy harfie, o Święty Izraelski!
5.GDAŃSKA.2017A ja na instrumentach muzycznych będę wysławiać ciebie i twoją prawdę, mój Boże; będę ci śpiewał z harfą, Święty Izraela!
6.PS.BYCZ.1854Takci-też ja, będę-chwalił-Cię, z-narzędziem harfy, i-prawdę-Twę, o-Boże-mój! ja-będę-grał Tobie, na-lutni, o-Swięty Izraela!
7.GÖTZE.1937Dlatego ja też chcę uwielbiać Ciebie na harfie, wierność Twoją, o Boże; chcę grać Tobie na lutni, Ty Święty Izraela!
8.CYLKOWJa téż wychwalać Cię będę na arfie, niezawodność Twoję Panie; sławić Cię będę na cytrze, święty Izraela.
9.KRUSZYŃSKIJa również wysławiać Cię będę na instrumentach strunowych; prawdę Twą, Boże mój, będę Ci wyśpiewywał na harfie, - o Święty Izraela!
10.ASZKENAZY Toż i ja stawić Cię będę na sprzęcie harfiarkim - Twą prawdziwość mój Boże, na lutni nucić Ci będę - Święty Izraela!
11.SZERUDAJa też dziękować Ci będę na harfie za wierność Twoją, Boże mój; będę Ci grał na cytrze, święty Izraela.
12.TYSIĄCL.WYD1(70:22) I ja, Boże, na harfie Twą wierność uwielbię, będę grał ci na cytrze, Święty Izraela.
13.TYSIĄCL.WYD5A ja będę Cię wielbić na harfie - Twoją wierność, mój Boże! Będę Ci grał na cytrze, Święty Izraela!
14.BRYTYJKAToteż dziękować ci będę Na harfie za wierność twoją, Boże mój; Będę ci grał na cytrze, Święty Izraela.
15.POZNAŃSKAA wtedy będę Cię wysławiał przy wtórze harfy, Boże mój, będę opiewał wierność Twoją, będę Cię wielbił przy dźwiękach cytry, Święty Izraela!
16.WARSZ.PRASKABędę Cię za to wielbił na harfie, będę wysławiał Twą wierność. Boże mój, Święty Izraela pragnę Ci grać na harfie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ja będę Cię wychwalał na harfie, Boże, a Twoją niezawodność; będę sławił na cytrze, o Święty Israela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas i ja będę wielbił Cię na harfie, Bo wielka jest, mój Boże, Twoja wierność, Wydobędę dźwięk z cytry, o Święty Izraela!