« Psal 76:10 Księga Psalmów 76:11 Psal 76:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(75:11) Obiecujcie i napełniajcie Gospodnu Bogu waszemu wszytcy, jiż około jego nosicie dary, (75:12a) groźnemu i jemu,
2.PS.PUŁAWSKI(75:11) Obiecujcie i napełnia❬j❭cie Gospodnu Bogu naszemu wszystcy, jiż około jego nosicie dary, (75:12a) groźnemu i jemu,
3.WUJEK.1923(76:12) Śluby czyńcie a oddawajcie Panu, Bogu waszemu: wszyscy, którzy około niego, przynaszajcie dary Straszliwemu:
4.GDAŃSKA.1881(76:12) Śluby czyńcie, a oddawajcie je Panu, Bogu waszemu, wszyscy, którzyście około niego, wszyscy przynoście dary strasznemu.
5.GDAŃSKA.2017Składajcie śluby i wypełniajcie je wobec PANA, waszego Boga; wszyscy otaczający go, przynoście dary temu, który napawa strachem.
6.PS.BYCZ.1854(76:12) Czyńcie-śluby, i-uiszczajcie je, Panu, Bogu-waszemu, wy wszyscy, coście około-Niego; niech-przynoszą dary Strasznemu.
7.GÖTZE.1937(76:12) Składajcie i oddawajcie śluby swoje Panu, Bogu waszemu; wszyscy, którzy są wokół Niego, niech przyniosą dary Strasznemu,
8.CYLKOW(76:12) Ślubujcie i uiszczajcie się Bogu Panu waszemu; wszyscy, co Go otaczają, niech niosą dań Groźnemu.
9.KRUSZYŃSKI(76:12) Śluby czyńcie i oddawajcie Panu, Bogu waszemu, - wszyscy, którzyście około Niego, składajcie dary Straszliwemu.
10.ASZKENAZY (76:12) Śluby czyńcie a płaćcie Bogu waszemu Jehowie! Wszystko dookoła Niego haracz złoży trwodze.
11.SZERUDA(76:12) Składajcie śluby, a spełniajcie je Panu, Bogu waszemu; wszyscy wokoło Niego przynoście dary Strasznemu!
12.TYSIĄCL.WYD1(75:12) Czyńcie śluby i wypełniajcie je przed Panem Bogiem waszym, niech wszyscy w koło niosą dary Straszliwemu.
13.TYSIĄCL.WYD5(76:12) Złóżcie śluby i wypełniajcie je przed Panem, Bogiem waszym, niech całe otoczenie niesie dary Straszliwemu,
14.BRYTYJKA(76:12) Składajcie śluby i spełniajcie je Panu, Bogu waszemu; Wszyscy wokół niego niech złożą dary Strasznemu!
15.POZNAŃSKA(76:12) Składajcie śluby Jahwe, Bogu waszemu, i wypełniajcie je! Niech wszyscy wokół Niego przynoszą dary Temu, który trwogę budzi.
16.WARSZ.PRASKA(76:12) Składajcie przyrzeczenia i wypełniajcie je przed Panem, Bogiem waszym, wszyscy wy, jego bogobojni, przynoście Mu dary.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(76:12) Ślubujcie i powierzajcie się WIEKUISTEMU, waszemu Bogu; wszyscy, którzy Go otaczają, niech niosą daninę Groźnemu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(76:12) Złóżcie śluby PANU, waszemu Bogu, i dopilnujcie ich spełnienia; Niech wszyscy, którzy Go otaczają, złożą Strasznemu dary!
19.TOR.PRZ.Składajcie śluby i odnawiajcie je wobec Jhwh, waszego Boga; wszyscy otaczający Go, przynoście dary Temu, który jest Straszny.