« Psal 77:1 Księga Psalmów 77:2 Psal 77:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(76:2) W dzień zamęta mego Boga szukał jeśm, rękama mojima w nocy przeciwo jemu, i nie jeśm zdradzon. (76:3a) Wzgardzała wiesielić sie dusza moja,
2.PS.PUŁAWSKI(76:2) W dzień zamętka me❬go❭ Boga szukał jeśm, rękama moima w nocy przeciwo jemu, a nie jeśm obłudzon. (76:3a) Nie chciała uciechy dusza moja,
3.WUJEK.1923(77:3) W dzień utrapienia mego szukałem Boga: rękami memi w nocy ku niemu, a nie jestem omylon: nie chciała się dać pocieszyć dusza moja.
4.GDAŃSKA.1881(77:3) W dzień utrapienia mego szukałem Pana: wyciągałem w nocy ręce moje bez przestania, a nie dała się ucieszyć dusza moja.
5.GDAŃSKA.2017W dniu mego utrapienia szukałem Pana, moje ręce wyciągałem w nocy nieustannie, moja dusza nie dała się pocieszyć.
6.PS.BYCZ.1854(77:3) W-czasie niedoli-méj, Pana poszukiwam; ręka-moja, nocą wyciągniona, i-nie ustawa; odmówiła pocieszenia-się, dusza-moja.
7.GÖTZE.1937(77:3) W dzień ucisku mego szukam Pana; ręka moja jest wyciągnięta w nocy bezustanku, a nie chce się dać pocieszyć dusza moja.
8.CYLKOW(77:3) W dzień niedoli mojéj Pana szukam, ręka moja nocą wyciągnięta, a nie ustawa; nie daje się ukoić dusza moja.
9.KRUSZYŃSKI(77:3) W dzień utrapienia szukałem Pana, w nocy wyciągałem rękę moją i nie dała się pocieszyć dusza moja.
10.ASZKENAZY (77:3) W dzień utrapienia mego szukałem Pana, - ręka ma nocą się rozlała, acz nie omdleje, nie chce ma dusza przyjąć pocieszenia,
11.SZERUDA(77:3) Szukam Pana w dniu mej niedoli, ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie może znaleźć pociechy.
12.TYSIĄCL.WYD1(76:3) Pana szukam w dzień mojej niedoli. Ręka ma niestrudzenie nocą się wyciąga, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy.
13.TYSIĄCL.WYD5(77:3) Szukam Pana w dzień mojej niedoli. Moja ręka w nocy niestrudzenie wyciągnięta, moja dusza odmawia przyjęcia pociechy.
14.BRYTYJKA(77:3) Szukam Pana w dniu mej niedoli, Ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia.
15.POZNAŃSKA(77:3) W dzień mej niedoli szukam Pana, w nocy niestrudzenie wyciągam dłonie, dusza moja nie znajduje pocieszenia.
16.WARSZ.PRASKA(77:3) Za dni mego ucisku poszukuję Pan, przez noc całą nieustannie wyciągam ręce, ale nikt nie chce pocieszyć mej duszy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:3) W dzień mojej niedoli szukam Pana, w nocy nie przestaje wyciągać się moja ręka i nie daje się ukoić moja dusza.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(77:3) Szukałem Pana w dniu mojej niedoli, Nocą wyciągałem ręce bez znużenia, Nic mej duszy nie mogło ukoić: