« Psal 78:23 Księga Psalmów 78:24 Psal 78:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:28) i płynie jim manna na jedzenie, i chleb nieba dał jest jim.
2.PS.PUŁAWSKI(77:28) i pluł[a] jim mannę na jedzenie, i chleb nieba dał jim.
3.WUJEK.1923I dżdżył im mannę ku jedzeniu: i dał im chleb niebieski.
4.GDAŃSKA.1881I spuścił im jako deszcz mannę ku pokarmowi, a pszenicę niebieską dał im.
5.GDAŃSKA.2017I zesłał im jak deszcz mannę do jedzenia, i zboże z nieba im dał.
6.PS.BYCZ.1854I-kazał-spuszczać na-nich, mannę do-jedzenia, nawet-zboża niebios, dostarczył im.
7.GÖTZE.1937I uczynił, że manna padała, aby jedli, a dał im zboże niebiańskie.
8.CYLKOWI deszczem spuścił na nich mannę na pokarm, i zboże niebios dał im.
9.KRUSZYŃSKIi spuścił im mannę do jedzenia i zboże niebieskie dał im.
10.ASZKENAZY A rozkazał obłokom w górze i podwoje niebios otworzył.
11.SZERUDASpuścił im, jak deszcz, mannę na pokarm, dał im chleb niebios.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:24) i spuścił jak deszcz mannę do jedzenia: dał im pokarm niebieski —
13.TYSIĄCL.WYD5i spuścił jak deszcz mannę do jedzenia, dał im zboże z nieba.
14.BRYTYJKASpuścił im, jak deszcz, mannę na pokarmI dał im zboże z niebios
15.POZNAŃSKAspuścił na nich deszcz manny na pokarm, obdarzył ich chlebem z nieba.
16.WARSZ.PRASKANakazał, by manna spadła na pokarm i dał im wszystkim chleb z nieba.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I, jak deszcz, spuścił na nich mannę na pokarm, dając im zboże niebios.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZasypał ich manną, by jedli, I zarzucił ich zbożem prosto z nieba -