« Psal 79:7 Księga Psalmów 79:8 Psal 79:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(78:8) Nie pamiętaj lichot naszych starych, rychło przejdą nas miłosierdzia twoja, bo ubodzy uczynieni jesmy barzo.
2.PS.PUŁAWSKI(78:8) Nie pamiętaj złości naszych dawnych, rychło uśpieszycie k nam miłosierdzia twoja, bo ubodzy sczynienismy barzo.
3.WUJEK.1923Nie wspominaj starych nieprawości naszych: niech nas rychło uprzedzą litości twoje; bośmy się stali bardzo ubogimi.
4.GDAŃSKA.1881Nie wspominajże nam przeszłych nieprawości naszych; niech nas rychło uprzedzi miłosierdzie twoje, bośmy bardzo znędzeni.
5.GDAŃSKA.2017Nie pamiętaj nam dawnych nieprawości naszych, niech nas prędko spotka twoje miłosierdzie, bo jesteśmy bardzo wynędzniali.
6.PS.BYCZ.1854Nie pamiętaj nam nieprawości pierwotnych; niech-prędko uprzédzą-nas politowania-Twoje; bo, zubożeliśmy bardzo.
7.GÖTZE.1937Nie poczytaj nam nieprawości przodków naszych; pośpiesznie niech spotka nas Twoje zmiłowanie; bo bardzośmy osłabli.
8.CYLKOWNie pamiętaj nam win przodków; rychło niech uprzedzi nas miłosierdzie Twoje, bośmy znędznieni bardzo.
9.KRUSZYŃSKINie wspominaj nam o pierwszych przewinieniach! Niechaj nas prędko uprzedzi miłosierdzie Twoje, albowiem bardzośmy nieszczęśliwi.
10.ASZKENAZY Nie pamiętaj nam grzechów praojców, rychło niechaj nas ubiegną miłosierdzia Twe, bośmy biedni bardzo.
11.SZERUDANie pamiętaj nam dawnych win; niech nas rychło spotka miłosierdzie Twoje, bośmy bardzo nędzni!
12.TYSIĄCL.WYD1(78:8) Nie pamiętaj o winach przodków ze szkodą dla nas, niech rychło wyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy nieszczęśliwi.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje, bo bardzo jesteśmy słabi.
14.BRYTYJKANie pamiętaj nam dawnych win; Niech nas rychło spotka miłosierdzie twoje, Bośmy bardzo nędzni!
15.POZNAŃSKANie poczytuj nam win naszych przodków! Niech szybko spłynie na nas miłosierdzie Twoje, bo nędza nasza jest niezmierna.
16.WARSZ.PRASKARacz nam nie pamiętać przewinień przodków naszych, w miłosierdziu Twoim pośpiesz nam z pomocą, bo czujemy się bardzo przygnębieni.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie pamiętaj nam win naszych przodków; niech nas szybko uprzedzi Twoje miłosierdzie, bo jesteśmy bardzo wynędzniali.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie pamiętaj nam dawnych win; Okaż nam jak najszybciej miłosierdzie, Bo jesteśmy w wielkiej potrzebie!