« Psal 80:9 Księga Psalmów 80:10 Psal 80:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(79:11) Pokryła jest gory ćma jej a chrost jej ❬jako❭ cedry boże.
2.PS.PUŁAWSKI(79:11) Przykrył gory cień jej a chrost jej cedry boże.
3.WUJEK.1923(80:11) Okrył cień jéj góry, a drzewka jéj cedry Boże.
4.GDAŃSKA.1881(80:11) Okryte są góry cieniem jej, a gałęzie jej jako najwyższe cedry.
5.GDAŃSKA.2017Góry okryły się jej cieniem, a jej gałęzie były jak najwyższe cedry.
6.PS.BYCZ.1854(80:11) Okryły-się góry, cieniem-jéj; bo-gałęzie-onéjże, były, jak cedry najwyższe.
7.GÖTZE.1937(80:11) Cień jego okrył góry, a wicie jego — cedry Boże;
8.CYLKOW(80:11) Okryły się góry cieniem jéj, a konarami jéj cedry Pańskie.
9.KRUSZYŃSKI(80:11) Cień jego góry okrył, a gałęzie jego jako cedry najwyższe.
10.ASZKENAZY (80:11) Zakryły góry cień jej, a konarami jej cedry niebosiężne.
11.SZERUDA(80:11) Góry okryły się jej cieniem, a gałęziami jej cedry Boże.
12.TYSIĄCL.WYD1(79:11) Jej cieniem okryły się góry, a cedry Boże jej gałęźmi.
13.TYSIĄCL.WYD5(80:11) Góry okryły się jej cieniem, a cedry Boże jej gałęźmi.
14.BRYTYJKA(80:11) Jej cieniem góry zostały okryte, A jej gałęziami cedry Boże.
15.POZNAŃSKA(80:11) Góry okryły się jej cieniem, a cedry Boże jej gałęziami.
16.WARSZ.PRASKA(80:11) Góry okryły się ich cieniem, a ich gałęzie – to Boże cedry.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(80:11) Góry okryły się jej cieniem, a jej konary podobne do boskich cedrów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(80:11) Rzuciła swój cień na góry, Oplotła gałązkami cedry.