« Psal 80:8 Księga Psalmów 80:9 Psal 80:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(79:10) Wodz drogi był jeś w obeźrzeniu jej i sadził jeś korzenie jej, i napełniła ziemię.
2.PS.PUŁAWSKI(79:10) Wodz drogi byłeś przed nią i wsadził jeś korzenie jej, i napełniła ziemię.
3.WUJEK.1923(80:10) Byłeś przewodnikiem w drodze przed nią: wsadziłeś korzenie jéj, i napełniła ziemię.
4.GDAŃSKA.1881(80:10) Uprzątnąłeś dla niej, i sprawiłeś, że się rozkorzeniła i napełniła ziemię.
5.GDAŃSKA.2017Przygotowałeś jej miejsce i sprawiłeś, że zapuściła korzenie i napełniła ziemię.
6.PS.BYCZ.1854(80:10) Oczyściłeś miejscé przed-nią; i-dałeś-zakorzenić-się korzeniom-jéj, a-ona-zapełniła kraj.
7.GÖTZE.1937(80:10) Uczyniłeś przed nim przestrzeń, że się zakorzenił i napełnił kraj;
8.CYLKOW(80:10) Uprzątnąłeś przed nią, a zapuściła korzenie swoje i zapełniła ziemię.
9.KRUSZYŃSKI(80:10) Przygotowałeś dla niego miejsce, a rozkrzewił się i napełnił ziemię.
10.ASZKENAZY (80:10) Utorowałeś przed nią drogi, rozprzestrzeniłeś jej korzenie i wypełniła ziemię.
11.SZERUDA(80:10) Przygotowałeś jej miejsce, rozkrzewiła się i bujnie pokryła ziemię.
12.TYSIĄCL.WYD1(79:10) Grunt dla niej przygotowałeś, puściła korzenie i napełniła ziemię.
13.TYSIĄCL.WYD5(80:10) Grunt dla niej przygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.
14.BRYTYJKA(80:10) Przygotowałeś jej miejsce, Zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię.
15.POZNAŃSKA(80:10) przygotowałeś dla niej miejsce, i zapuściła korzenie, i napełniła ziemię.
16.WARSZ.PRASKA(80:10) Zostawiłeś im miejsca dostatecznie dużo i zapuścili korzenie, i kraj napełnili.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(80:10) Uprzątnąłeś przed nią, więc zapuściła swe korzenie i zapełniła ziemię.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(80:10) Przygotowałeś jej grunt, Zapuściła korzenie i wypełniła ziemię.