« Psal 80:17 Księga Psalmów 80:18 Psal 80:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(79:19) I nie odchodzimy od ciebie, ożywisz nas, a imię twe wzywać będziem.
2.PS.PUŁAWSKI(79:19) I nie idziem od ciebie, ożywisz nas, a imię twoje wzywać będziem.
3.WUJEK.1923(80:19) A nie odstępujem od ciebie: ożywisz nas, a będziemy wzywać imienia twego.
4.GDAŃSKA.1881(80:19) A nie odstąpimy od ciebie; zachowaj nas przy żywocie, a imienia twego wzywać będziemy.
5.GDAŃSKA.2017A my nie odstąpimy od ciebie; zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywać twego imienia.
6.PS.BYCZ.1854(80:19) A-nie odwrócim-się od-Ciebie; przy-życiu zachowaj-nas, o,-do-Imienia-Twego, będziem-wołali.
7.GÖTZE.1937(80:19) Wtedy nie będziemy odstępowali od Ciebie; ożyw nas, a imię Twoje wzywać będziemy.
8.CYLKOW(80:19) A nie odstąpim od Ciebie, zachowaj nas przy życiu, a imienia Twojego wzywać będziemy.
9.KRUSZYŃSKI(80:19) A nie odstąpimy od Ciebie, zachowaj nas przy życiu, a imienia Twego wzywać będziemy.
10.ASZKENAZY (80:19) I nie odstąpimy od Ciebie, Ty nam wrócisz życie i wołać będziemy Twojem imieniem.
11.SZERUDA(80:19) A my nie odstąpimy od Ciebie. Daj nam nowe życie, a imienia Twego wzywać będziemy!
12.TYSIĄCL.WYD1(79:19) Nie odstąpimy już więcej od Ciebie; zachowasz nas przy życiu, a imię Twe głosić będziemy.
13.TYSIĄCL.WYD5(80:19) Nie odstąpimy już więcej od Ciebie; zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia.
14.BRYTYJKA(80:19) My zaś nie odstąpimy już od ciebie. Zachowaj nas przy życiu A będziemy wzywali imienia twojego!
15.POZNAŃSKA(80:19) A my nigdy już nie odstąpimy od Ciebie! Przywróć nas do życia, a wzywać będziemy Imienia Twego!
16.WARSZ.PRASKA(80:19) Daruj nam życie, a sławić będziemy Twe Imię i nigdy już nie odejdziemy od Ciebie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(80:19) a nie odstąpimy od Ciebie; zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywać Twoje Imię.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(80:19) A my już nie odstąpimy od Ciebie. Zachowaj nas przy życiu, Abyśmy mogli wzywać Twojego imienia!