« Psal 81:11 Księga Psalmów 81:12 Psal 81:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(80:11) i puścił jeśm ❬je❭ podług żądz sierca jich; pojdą w nalezieniach swojich.
2.PS.PUŁAWSKI(80:11) i puściłeśm je podług żądze sierca jich; pojdą w zamysłoch swych.
3.WUJEK.1923(81:13) I puściłem je za żądzami serc ich: pójdą w wynalazkach swoich.
4.GDAŃSKA.1881(81:13) Przetoż puściłem ich za żądzami serca ich, i chodzili za radami swemi.
5.GDAŃSKA.2017Zostawiłem ich więc żądzom ich serca i postępowali według swoich zamysłów.
6.PS.BYCZ.1854(81:13) Przeto-wygnałem-ich, z-zatwardziałością serca-onychże; żeby poszli za-radami-swojemi.
7.GÖTZE.1937(81:13) Wtedy pozostawiłem ich zatwardziałości serca ich, że chodzili według własnych postanowień swoich.
8.CYLKOW(81:13) I zostawiłem go w uporze serca jego, i poszli za zamysłami swojemi.
9.KRUSZYŃSKI(81:13) I dozwoliłem im iść za pożądliwością serca ich; poszli za radami swemi.
10.ASZKENAZY (81:13) I puściłem je na pas samowoli ich serc, za swoimi pójdą zamysłami.
11.SZERUDA(81:13) I zostawiłem ich w uporze serca, by poszli za własnymi radami.
12.TYSIĄCL.WYD1(80:13) Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca: niech postępują według swych zamysłów!
13.TYSIĄCL.WYD5(81:13) Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca, niech postępują według swych zamysłów!
14.BRYTYJKA(81:13) Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, By postępowali według zamysłów swoich.
15.POZNAŃSKA(81:13) Dlatego pozwoliłem im trwać w uporze ich serc i postępować według ich własnych zamysłów.
16.WARSZ.PRASKA(81:13) Zostawiłem ich więc na pastwę serc zatwardziałych i zaczęli postępować według własnych planów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:13) Więc zostawiłem go w uporze jego serca i poszli za swoimi zamysłami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(81:13) Dlatego wydałem go zatwardziałości ich serc, By postępowali według swych własnych rad.