« Psal 81:7 Księga Psalmów 81:8 Psal 81:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(80:8a) Słysz, lud moj, i poświadczę cie, Israhel, będzieszli mie słuszać,
2.PS.PUŁAWSKI(80:8a) Słysz, lud moj, i poświadczę cie, Israhel, będzieszli mie słuchać,
3.WUJEK.1923(81:9) Słuchaj, ludu mój, a oświadczę się na cię: Izraelu, jeźli mię usłuchasz.
4.GDAŃSKA.1881(81:9) Tedym rzekł: Słuchaj, ludu mój! a oświadczę się przeciwko tobie, o Izraelu! będzieszli mię słuchał.
5.GDAŃSKA.2017Słuchaj, mój ludu, a oświadczę ci; Izraelu, jeśli będziesz mnie słuchał;
6.PS.BYCZ.1854(81:9) Słuchaj, ludu-mój, a-oświadczę przy-tobie; o-Izraelu! gdybyś był-usłuchał mię;
7.GÖTZE.1937(81:9) Słuchaj, ludu Mój, chcę ciebie upomnieć; o gdybyś ty Mnie posłuchał, Izraelu!
8.CYLKOW(81:9) Słuchaj ludu Mój, ostrzegam cię, Izraelu, czy usłuchasz Mnie?
9.KRUSZYŃSKI(81:9) Słuchaj ludu mój, a Ja cię podźwignę o Izraelu, gdy mnie wysłuchasz.
10.ASZKENAZY (81:9) Słuchaj ludzie Mój, a tobą się zaświadczę Izraelu: Jeśli Mnie słuchać będziesz.
11.SZERUDA(81:9) Słuchaj, ludu Mój! Ostrzegam cię, Izraelu! Obyś Mnie słuchał!
12.TYSIĄCL.WYD1(80:9) Słuchaj, mój ludu, a napomnę ciebie: obyś posłuchał mnie, Izraelu!
13.TYSIĄCL.WYD5(81:9) Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć - obyś posłuchał Mnie, Izraelu!
14.BRYTYJKA(81:9) Słuchaj, ludu mój! Upominam cię! Izraelu, obyś mnie słuchał!
15.POZNAŃSKA(81:9) Słuchaj, ludu mój, bo napominam cię! Obyś mnie usłuchał, Izraelu!
16.WARSZ.PRASKA(81:9) Posłuchaj, mój ludu, bo chcę cię upomnieć, o Izraelu, obyś chciał być mi jeszcze posłuszny!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(81:9) Słuchaj Mój ludu; ostrzegam cię, Israelu; czy Mnie usłuchasz?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(81:9) Słuchaj, mój ludu, bo cię upominam! Izraelu, obyś mnie posłuchał!