« Psal 84:9 Księga Psalmów 84:10 Psal 84:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(83:10) Bo lepszy jest dzień jeden w trzemiech twojich nad tysięcy. (83:11) Wybrał jeśm odrzucon być w domu Boga mego więcej, niż bydlić w przebytcech grzesznikow.
2.PS.PUŁAWSKI(83:10) Bo lepszy jest dzień jeden w trzemoch twych nad tysiące. (83:11) Wybrał jeśm odrzucon być w domu Boga ❬mego❭ więcej, niż bydlić w stanoch grzesznikow.
3.WUJEK.1923(84:11) Albowiem lepszy jest jeden dzień w pałacach twoich, niż tysiące: obrałem być najpodlejszym w domu Boga mojego, niźli mieszkać w przybytkach niezbożnych.
4.GDAŃSKA.1881(84:11) Albowiem lepszy jest dzień w sieniach twoich, niż gdzie indziej tysiąc; obrałem sobie raczej w progu siedzieć w domu Boga swego, niżeli mieszkać w przybytkach niezbożników.
5.GDAŃSKA.2017Lepszy bowiem jest jeden dzień w twoich przedsionkach niż tysiąc gdzie indziej; wolę raczej stać w progu domu mego Boga, niż mieszkać w namiotach niegodziwców.
6.PS.BYCZ.1854(84:11) Bo lepszy dzień jeden, w-przysionkach Twoich, niż-tysiąc gdzie indziéj; miléj-mi, u-progu-stać, w-domu Boga-mojego, niżeli-mieszkać, w-namiotach niegodziwości.
7.GÖTZE.1937(84:11) Albowiem jeden dzień w przedsionkach Twoich, lepszym jest niż tysiąc innych; wolę stać przy progu w domu Boga mego, niżeli mieszkać w namiotach bezbożnych.
8.CYLKOW(84:11) Wszak lepszy dzień w przedsionkach Twoich od tysiąca, wolę stać na progu domu Pana mojego, niż wylegać w namiotach bezprawia.
9.KRUSZYŃSKI(84:11) Oto lepszy jest dzień w przybytkach Twoich, aniżeli tysiąc. Obrałem sobie, aby się trzymać progu domu Boga mego, aniżeli mieszkać w namiotach bezbożnika.
10.ASZKENAZY (84:11) Boć lepszym dzień jeden w przedsionkach Twoich, niżli tysiąc, wolęż ja wałęsać się na progach domu Boga mego, niżli zamieszkać w namiotach niegodziwca.
11.SZERUDA(84:11) Zaiste, lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc; wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożników
12.TYSIĄCL.WYD1(83:11) Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest nad innych tysiące; wolę stać w progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach grzeszników.
13.TYSIĄCL.WYD5(84:11) Zaiste, jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników.
14.BRYTYJKA(84:11) Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach twoich, Niż gdzie indziej tysiąc; Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, Niż mieszkać w namiotach bezbożnych.
15.POZNAŃSKA(84:11) Zaiste, lepszy jeden dzień na Twoich dziedzińcach niż tysiące innych. Wolę stać u progu Domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach grzeszników.
16.WARSZ.PRASKA(84:11) Bo jeden dzień w przedsionku Twych przybytków lepszy jest niż tysiąc gdzie indziej. Lepiej jest stać na progu domu Bożego niż mieszkać w namiotach grzeszników.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(84:11) Przecież dzień w Twoich przedsionkach lepszy jest od tysiąca; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach bezprawia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(84:11) Gdyż lepszy jest dzień w Twych przedsionkach Niż gdzie indziej tysiąc! Wolę miejsce w progach domu mego Boga Niż towarzystwo w namiotach bezbożnego.