« Psal 84:6 Księga Psalmów 84:7 Psal 84:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(83:7b) pojdą ze czci w cześć, widzian będzie Bog bogow w Syjon.
2.PS.PUŁAWSKI(83:7b) pojdą z cnoty w cnotę, widzian będzie Bog bogow w Syjon.
3.WUJEK.1923(84:8) Pójdą z mocy do mocy, oglądają Boga nad bogi w Syonie.
4.GDAŃSKA.1881(84:8) I idą huf za hufem, a ukazują się przed Bogiem na Syonie.
5.GDAŃSKA.2017I idą z mocy w moc, i ukażą się przed Bogiem na Syjonie.
6.PS.BYCZ.1854(84:8) Oni-pójdą od-roty do zastępu, pokazać-się, przed Bogiem, w-Syonie.
7.GÖTZE.1937(84:8) Chodzą od mocy do mocy; ukazują się przed Bogiem na Syjonie.
8.CYLKOW(84:8) Idą od trudu do trudu, aż się ukażą Panu na Cyonie.
9.KRUSZYŃSKI(84:8) Idą huf za hufem, przedstawią się Bogu na Sjonie.
10.ASZKENAZY (84:8) Pójdą od zwycięstwa do zwycięstwa, przejawi się ku Bogu w Syonie!
11.SZERUDA(84:8) Idą z rosnącymi siłami, aż ujrzą Boga na Syjonie.
12.TYSIĄCL.WYD1(83:8) Z mocy w moc wzrastać będą: aż Boga nad bożki ujrzą na Syjonie.
13.TYSIĄCL.WYD5(84:8) Wciąż w siłę wzrastać będą, Boga <nad bogami> ujrzą na Syjonie.
14.BRYTYJKA(84:8) Z mocy w moc wzrastają, Aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie.
15.POZNAŃSKA(84:8) Idą i siły w nich rosną, aż staną przed Bogiem na Syjonie.
16.WARSZ.PRASKA(84:8) Gdy idą, sił im przybywa, i będą widzieć Boga na Syjonie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(84:8) Idą od trudu do trudu, aż ukażą się Bogu na Cyonie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(84:8) Wciąż będzie doznawał posilenia, Aż się zjawi u Boga na Syjonie.