« Psal 85:6 Księga Psalmów 85:7 Psal 85:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(84:7) Pokaży nam, Gospodnie, miłosierdzie twoje, i zbawienie twoje daj nam!
2.PS.PUŁAWSKI(84:7) Ukaży nam, Boże, miłosierdzie twe i zbawienie twe daj nam!
3.WUJEK.1923(85:8) Okaż nam, Panie, miłosierdzie twoje: a daj nam zbawienie twoje.
4.GDAŃSKA.1881(85:8) Panie! okaż nam miłosierdzie twoje, a daj nam zbawienie swoje.
5.GDAŃSKA.2017PANIE, okaż nam twoje miłosierdzie i daj nam swoje zbawienie.
6.PS.BYCZ.1854(85:8) Pokaż-nam, o-Panie! łaskę-Twoję, i,-pomocy-Twéj, udziel nam.
7.GÖTZE.1937(85:8) Panie, daj nam oglądać dobroć Twoją i obdarz nas zbawieniem Twojem!
8.CYLKOW(85:8) Objaw nam Boże łaskę Twoję, a pomocy Twojéj użycz nam.
9.KRUSZYŃSKI(85:8) Okaż nam Panie miłosierdzie swe i udziel nam zbawienia swego!
10.ASZKENAZY (85:8) Okaż nam. Jehowo Twą łaskę, toż dasz nam. Twe wybawienie.
11.SZERUDA(85:8) Panie! okaż nam łaskę swoją i udziel nam zbawienia swego!
12.TYSIĄCL.WYD1(84:8) Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje i daj nam Twoje zbawienie.
13.TYSIĄCL.WYD5(85:8) Okaż nam, Panie, swoją łaskawość i daj nam swoje zbawienie!
14.BRYTYJKA(85:8) Okaż nam, Panie, łaskę swoją I daj nam zbawienie swoje!
15.POZNAŃSKA(85:8) Okaż nam, Jahwe, miłosierdzie Twoje i udziel nam Twej zbawczej pomocy!
16.WARSZ.PRASKA(85:8) Okaż nam, Panie, łaskę Twoją i daj nam swoje zbawienie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(85:8) Objaw nam, WIEKUISTY, Twą łaskę i użycz nam Twej pomocy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(85:8) Okaż nam, PANIE, swoją łaskę, Daj dostąpić Twojego zbawienia!
19.TOR.PRZ.Daj nam zobaczyć, Jhwh, Twoje miłosierdzie i daj nam swoje zbawienie.