« Psal 85:13 Księga Psalmów 86:1 Psal 86:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(85:1) Nakłoń, Gospodnie, ucho twoje i wysłuszaj mie, bo nieimający i ubogi jeśm ja!
2.PS.PUŁAWSKI(85:1) Nakłoń, Boże, ucho twoje i wysłuchaj mie, bo stradnik i ubogi jeśm ja!
3.WUJEK.1923Modlitwa samemu Dawidowi. Nakłoń, Panie, ucha twego, a wysłuchaj mię; bomci ja jest nędzny i ubogi.
4.GDAŃSKA.1881Modlitwa Dawidowa. Nakłoń, Panie! ucha twego, a wysłuchaj mię; bomci nędzny i ubogi.
5.GDAŃSKA.2017Modlitwa Dawida. Nakłoń swego ucha, PANIE, wysłuchaj mnie, bo jestem nędzny i ubogi.
6.PS.BYCZ.1854Modlitwa Dawida. Nakłoń, o-Panie! ucha-Twojego; odpowiédz-mi; bo nędznym, i-ubogim ja, jestem.
7.GÖTZE.1937Modlitwa Dawida. SKŁOŃ, Panie, ucho Swoje i wysłuchaj mię; bom nędzny i ubogi.
8.CYLKOWModlitwa Dawida. Skłoń Boże ucho Twoje odpowiedz mi, bom nędzny i biedny.
9.KRUSZYŃSKIModlitwa Dawida. Nakłoń, Panie, ucha swego, wysłuchaj mnie, bom nędzny jest i ubogi.
10.ASZKENAZY Modlitwa Dawida. Nachyl Jehowo ucha Twego, odpowiedz mi, bom udręczony i łaknący.
11.SZERUDAModlitwa Dawida. Nakłoń, Panie, ucha swego i wysłuchaj mnie, bom ubogi i biedny!
12.TYSIĄCL.WYD1(85:1) Prośba. Dawidowy. Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie, bo nędzny jestem i ubogi.
13.TYSIĄCL.WYD5Prośba. Dawidowy. Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie, bo jestem nędzny i ubogi.
14.BRYTYJKAModlitwa. Dawidowy. Nakłoń, Panie, ucha swego! Wysłuchaj mnie, bom ubogi i nędzny!
15.POZNAŃSKAModlitwa Dawida. Nakłoń, Jahwe, ucha swego, wysłuchaj mnie, bo uciśniony jestem i biedny!
16.WARSZ.PRASKAModlitwa Dawida. Nakłoń ku mnie ucho, o Panie, i wysłuchaj mnie, bo ubogi jestem i cierpię.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Modlitwa Dawida. WIEKUISTY, skłoń Twoje ucho i mi odpowiedz, bo jestem nędzny i żebrzący.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITModlitwa Dawida. PANIE, skieruj ku mnie swe ucho! Odpowiedz mi, gdyż jestem nędzny i ubogi.