« Psal 94:16 Księga Psalmów 94:17 Psal 94:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:17) Bo by Bog nie podpomogł mie, przez mała przebywałaby była w piekle dusza moja.
2.PS.PUŁAWSKI(93:17) Bo by Bog nie pomogł mnie, przez mała przebywałaby w piekle dusza moja.
3.WUJEK.1923Jedno, że mię Pan wspomógł: mało by była dusza moja nie mieszkała w piekle.
4.GDAŃSKA.1881By mi był Pan nie przybył na pomoc, małoby była nie mieszkała dusza moja w milczeniu.
5.GDAŃSKA.2017Gdyby PAN nie przyszedł mi z pomocą, moja dusza przebywałaby w milczeniu.
6.PS.BYCZ.1854Gdyby-nie Pan, pomocą mi był; o-mało zatrzymałby-był grób, w milczeniu, osobę-moję.
7.GÖTZE.1937Gdyby Pan nie był mi pomocą, jak rychłoby dusza moja zamieszkała w krainie milczenia!
8.CYLKOWGdyby nie był Bóg pomocą moją, oniemal nie legła by w grobie dusza moja.
9.KRUSZYŃSKIGdyby Pan nie wspomógł mnie, dusza moja prędko zamieszkałaby w milczeniu.
10.ASZKENAZYGdyby mi Jehowa nie szedł z pomocą, omalby uległa, zmilkła ma dusza,
11.SZERUDAGdyby Pan nie był mi pomocą, dusza moja leżałaby dawno w cichym grobie.
12.TYSIĄCL.WYD1(93:17) Jeśliby Pan mnie nie wspomniał, wnet moja dusza by zamieszkała w kraju milczenia.
13.TYSIĄCL.WYD5Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, wnet by moja dusza zamieszkała [w kraju] milczenia.
14.BRYTYJKAGdyby Pan nie był mi pomocą, Dawno leżałbym w krainie milczenia.
15.POZNAŃSKAGdyby mi Jahwe nie przybył z pomocą, dusza moja przebywałaby już w krainie milczenia.
16.WARSZ.PRASKAGdyby mi Pan nie przyszedł z pomocą, już wkrótce byłbym w krainie milczenia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyby WIEKUISTY nie był mą pomocą, moja dusza niemal by legła w grobie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITO, gdyby PAN nie był mi pomocą, Moja dusza już dawno byłaby w krainie milczenia.
19.TOR.PRZ.2023Gdyby Jhwh nie był mi pomocą, jeszcze trochę, a moja dusza zamieszkałaby w milczeniu.