« Psal 94:22 Księga Psalmów 94:23 Psal 95:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(93:23) I wroci jim lichotę jich a we złości jich rozproszy je, rozproszy ony Gospodzin Bog nasz.
2.PS.PUŁAWSKI(93:23) I wroci jim złość jich i we złości jich rozproszy je, rozproszy ony Gospodzin Bog nasz.
3.WUJEK.1923I odda im nieprawość ich: a we złości wytraci je: wytraci je Pan, Bóg nasz.
4.GDAŃSKA.1881Onci obróci na nich nieprawość ich, a dla złości ich wytraci ich; wytraci ich Pan, Bóg nasz.
5.GDAŃSKA.2017On obróci przeciwko nim ich nieprawość i za ich zło ich wytraci; wytraci ich PAN, nasz Bóg.
6.PS.BYCZ.1854Przeto-obróci, na-nich, własną-moc-ich; i-z-własną-złośliwością-ich, zniszczy-ich; wygubi-ich, Pan, Bóg nasz.
7.GÖTZE.1937I czyni, że nieprawość ich na nich powraca, a przez złość ich wytraci ich; wytraci ich Pan, Bóg nasz.
8.CYLKOWI zwróci przeciw nim samym niecność ich, a we własnej złości ich wygubi, wygubi ich Bóg, Pan nasz.
9.KRUSZYŃSKIA obróci na nich nieprawość ich; z powodu ich złości wytraci ich; wytraci ich Pan, Bóg nasz!
10.ASZKENAZY I zawróci na nich ich moc żałosną a przewrotnością ich je wytraci, wytraci je Jehowa, nasz Bóg!
11.SZERUDAOn odpłaci im za zbrodnię, a z powodu złości wytraci ich; wytraci ich Pan, Bóg nasz.
12.TYSIĄCL.WYD1(93:23) A tamtym zapłaci za ich niegodziwość i własna złośliwość ich zgubi, nasz Pan Bóg im zgubę zgotuje.
13.TYSIĄCL.WYD5A tamtym odda za ich niegodziwość i wytraci za własną ich złość, nasz Pan Bóg ich wytraci.
14.BRYTYJKAOn odpłaci im za niegodziwość, A z powodu złości wytraci ich; Wytraci ich Pan, Bóg nasz.
15.POZNAŃSKAOn niegodziwość ich przeciwko nim obróci, wytraci ich własną ich złością, wytraci ich Jahwe, Bóg nasz.
16.WARSZ.PRASKAOdpłaci im za nieprawości wszelkie, Pan i Bóg nasz ich wytraci.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeciw nim zwróci ich nieprawość i z powodu ich złości wygubi; wygubi ich WIEKUISTY, nasz Bóg.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn odpłaci im za niegodziwość, Z powodu ich zła ześle na nich zgubę. Pan, nasz Bóg, położy im kres!
19.TOR.PRZ.On zwróci im jako odpłatę ich niegodziwość i za ich zło ich wytraci; wytraci ich Jhwh, nasz Bóg.