« Psal 94:23 Księga Psalmów 95:1 Psal 95:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(94:1) Podźmy, wiesielmy sie Gospodnu, śpiewajmy Bogu, zbawicielu naszemu,
2.PS.PUŁAWSKI(94:1) Pojdziem, wiesielmy sie Gospodnu, śpiewajmy Bogu, zbawicielu naszemu,
3.WUJEK.1923Chwała pienia, samemu Dawidowi. Pójdźcie, radujmy się Panu: śpiewajmy Bogu, zbawicielowi naszemu.
4.GDAŃSKA.1881Pójdźcież, śpiewajmy Panu; wykrzykujmy skale zbawienia naszego.
5.GDAŃSKA.2017Chodźcie, śpiewajmy PANU, wykrzykujmy radośnie skale naszego zbawienia.
6.PS.BYCZ.1854Pójdźcie, śpiéwajmy Panu; wykrzykujmy Skale zbawienia-naszego.
7.GÖTZE.1937PÓJDŹCIEŻ, wykrzykujmy radośnie Panu, okrzykujmy opokę zbawienia naszego.
8.CYLKOWPójdźcie, zaśpiewajmy Bogu, wysławiajmy opokę pomocy naszéj.
9.KRUSZYŃSKIPójdźcie, śpiewajmy Panu, wykrzykujmy Skale zbawienia naszego!
10.ASZKENAZY Nuże dajcie nam śpiewać. Jehowie, pobudką uderzmy opoce naszego wybawienia!
11.SZERUDAPójdźcie, radośnie śpiewajmy na cześć Pana, wykrzykujmy na chwałę skały zbawienia naszego!
12.TYSIĄCL.WYD1(94:1) Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć Opoki naszego zbawienia:
13.TYSIĄCL.WYD5Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć Opoki naszego zbawienia,
14.BRYTYJKAPójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego!
15.POZNAŃSKAPójdźcie, śpiewajmy radośnie na cześć Jahwe, wykrzykujmy na cześć Opoki, skąd zbawienie nasze!
16.WARSZ.PRASKAPrzyjdźcie, śpiewać będziemy radośnie przed Panem i wysławiać Skałę naszego zbawienia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pójdźcie, zaśpiewajmy WIEKUISTEMU, wysławiajmy Opokę naszego zbawienia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITChodźcie, zaśpiewajmy PANU! Wznieśmy okrzyk na cześć Opoki naszego zbawienia!
19.TOR.PRZ.Chodźcie, wykrzykujmy radośnie Jhwh, wykrzykujmy triumfalnie skale naszego zbawienia!