« Psal 96:12 Księga Psalmów 96:13 Psal 97:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(95:12b) od oblicza gospodnowa, bo przyszedł jest, bo przyszedł jest sędzić ziemię. (95:13) Sędzić będzie okrąg ziemie w prawocie a ludzi w prawdzie swojej.
2.PS.PUŁAWSKI(95:12b) od oblicza bożego, bo przyszedł, ❬bo przyszedł❭ sędzić ziemię. (95:13) Sędzić będzie okrąg ziemie w prawocie a ludzi w prawdzie swojej.
3.WUJEK.1923Przed Panem, że przyszedł; bo przyszedł sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody według prawdy swojéj.
4.GDAŃSKA.1881Przed obliczem Pańskiem; boć idzie, idzie zaiste, aby sądził ziemię. Będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości, a narody w prawdzie swojej.
5.GDAŃSKA.2017Przed obliczem PANA, bo idzie, zaprawdę idzie, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody w swojej prawdzie.
6.PS.BYCZ.1854Przed-obliczem Pana; bo idzie, bo przychodzi do-sądzenia téj-ziemi; On-będzie-sądził świat z-sprawiedliwością, a-ludy, z-prawdziwością swoją.
7.GÖTZE.1937Przed Panem; bo idzie, idzie zaiste, aby sądzić ziemię; sądzić będzie okrąg ziemi w sprawiedliwości, a narody według prawdy swojej.
8.CYLKOWPrzed Bogiem; bo idzie, bo idzie by sądzić ziemię; sądzić ma świat w sprawiedliwości, a ludy prawdą Swoją.
9.KRUSZYŃSKIprzed obliczem Pana, bo idzie, bo idzie, aby ziemię sądzić: sądzić okrąg ziemski w sprawiedliwości, a narody według prawdy swej.
10.ASZKENAZY Przed obliczem Jehowy, iże przyszedł, boć przyszedł, aby sądzie ziemię. Sądzić będzie krąg ziemski w sprawiedliwości a ludy w Swej wierności!
11.SZERUDAPrzed obliczem Pana, bo idzie, zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sadził świat sprawiedliwie a narody według wierności.
12.TYSIĄCL.WYD1(95:13) w obliczu Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby rządzić ziemią. On będzie rządził światem ze sprawiedliwością, a ludami — wiernością swoją.
13.TYSIĄCL.WYD5przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, zgodnie ze swą prawdą - narody.
14.BRYTYJKAPrzed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, A ludy według swej wierności.
15.POZNAŃSKAprzed Jahwe, gdy przychodzi, gdy przychodzi, by sądzić ziemię. Osądzi świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności.
16.WARSZ.PRASKAw obliczu Pana, kiedy nadchodzi, gdy nadchodzi, aby sądzić ziemię. Sądzi On sprawiedliwie cały okrąg ziemi i w swojej wierności wszystkie narody.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W obliczu WIEKUISTEGO, bo idzie, bo idzie by sądzić ziemię; będzie sądził świat w sprawiedliwości, a ludy w Swojej prawdzie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzed obliczem PANA, gdyż nadchodzi, Gdyż idzie, aby sądzić ziemię! On osądzi świat sprawiedliwie, W swojej wierności osądzi ludy.
19.TOR.PRZ.Przed obliczem Jhwh, bo idzie, bo idzie, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody w swojej prawdzie.