« Psal 96:2 Księga Psalmów 96:3 Psal 96:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(95:3) Podajcie miedzy pogany sławę jego, we wszech ludzioch dziwy jego,
2.PS.PUŁAWSKI(95:3) Powiadajcie miedzy pogany sławę jego, we wszech ludzioch dziwy jego,
3.WUJEK.1923Opowiadajcie między narody chwałę jego; między wszystkimi ludźmi dziwy jego.
4.GDAŃSKA.1881Opowiadajcie między narodami chwałę jego, między wszystkimi ludźmi cuda jego.
5.GDAŃSKA.2017Głoście wśród narodów jego chwałę, wśród wszystkich ludów jego cuda.
6.PS.BYCZ.1854Opowiadajcie, między-narodami, chwałę-Jego, a, między-wszystkiemi ludami, cuda-Jego.
7.GÖTZE.1937Opowiadajcie wśród narodów chwałę Jego, wśród wszystkich ludów cuda Jego!
8.CYLKOWOpowiadajcie między narodami chwałę Jego, między wszystkiemi ludami cuda Jego.
9.KRUSZYŃSKIOpowiadajcie wśród narodów chwałę Jego - wśród wszystkich ludów cuda Jego.
10.ASZKENAZY Opowiadajcie chwalę Jego między narody, między ludami wszystkimi cudowne Jego dziwy!
11.SZERUDAGłoście narodom chwałę Jego, wszystkim ludom cuda Jego,
12.TYSIĄCL.WYD1(95:3) Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród pogan, Jego cuda — wśród wszystkich narodów.
13.TYSIĄCL.WYD5Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda - pośród wszystkich ludów!
14.BRYTYJKAGłoście wśród narodów chwałę jego, Wśród wszystkich ludów cuda jego!
15.POZNAŃSKAGłoście wśród narodów chwałę Jego, pośród wszystkich ludów cuda Jego!
16.WARSZ.PRASKAOpowiadajcie między narodami o jego chwale, a wśród wszystkich ludów o Jego cudach!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Między ludami opowiadajcie Jego chwałę, Jego cuda pomiędzy wszystkimi narodami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITRozgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę I wśród wszystkich ludów niezwykłe Jego dzieła,
19.TOR.PRZ.Ogłaszajcie wśród narodów Jego chwałę, wśród wszystkich ludów Jego cuda.