« 2Moj 10:13 2 Księga Mojżeszowa 10:14 2Moj 10:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKtoreż to weszły nade wszytkę ziemię ejipską i siedziało jich bez czysła po wszych ziemiech ejipskich, jegoż to przed tym czasem nie było nigdy ani potem będzie,
2.WUJEK.1923Która wstąpiła na wszystkę ziemię Egipską; i usiadła po wszystkich granicach Egipskich niezliczona, jakiéj nie było przed onym czasem, ani potem będzie.
3.GDAŃSKA.1881I przyszła szarańcza na wszystkę ziemię Egipską, i przypadła na wszystkie granice Egipskie bardzo ciężka; przedtem nie było tej podobnej szarańczy, i po niej nie będzie takowej.
4.GDAŃSKA.2017Szarańcza pojawiła się na całej ziemi Egiptu i obsiadła wszystkie granice Egiptu. Była ona tak uciążliwa, że podobnej szarańczy nigdy przedtem nie było i po niej takiej nie będzie.
5.CYLKOWI napadła szarańcza na całą ziemię Micraim, i zaległa cały obszar Micraimu, w mnóstwie wielkiém; przedtém nie bywało szarańczy podobnej, a po niej nie będzie takowej.
6.KRUSZYŃSKISzarańcza podniosła się na cały kraj egipski i tak wielka opadła na wszystkie obwody Egiptu, jakiej przedtem nigdy nie było - takiej szarańczy, jak ta, i potem nigdy nie będzie.
7.MIESESa szarańcza ta naszła cały Kraj Egipski i zaległa cały obszar Egiptu, bardzo mnoga: przed nią nie było takiej szarańczy, jak ona, i po niej również nie będzie takowej.
8.TYSIĄCL.WYD5Szarańcza nadleciała nad całą ziemię egipską i opuściła się na cały kraj egipski tak licznie, że tyle szarańczy nie było dotąd ani nie będzie nigdy.
9.BRYTYJKAI szarańcza przyleciała nad całą ziemię egipską, i osiadła w bardzo wielkiej ilości na całym obszarze Egiptu. Nie było przedtem takiej ilości szarańczy ani już nie będzie.
10.POZNAŃSKASzarańcza spadła na całą ziemię egipską i wcisnęła się w niezwykłej ilości do każdego zakątka kraju. Nie było przedtem takiej szarańczy, nie będzie też i potem!
11.WARSZ.PRASKASpadła ona na cały Egipt i pokryła wszystką ziemię egipską. Szarańczy było tak dużo, że nikt nigdy przedtem ani potem nie widział jej tyle.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I szarańcza napadła na całą ziemię Micraim oraz w wielkiej ilości zaległa cały obszar Micraimu. Przedtem nie bywało podobnej szarańczy i po niej takiej nie będzie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSpadła ona na całą ziemię egipską, gęsto pokryła obszar całego kraju. Takiej szarańczy nigdy wcześniej nie widziano. I po niej takiej już nie będzie.