« 2Moj 15:8 2 Księga Mojżeszowa 15:9 2Moj 15:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(9) Rzekł jest wrog {albo nieprzyjaciel}: Pogonię, uch❬w❭acę, rozdzielę łupieże, napełniona będzie dusza moja, (10) wymę z nożen miecz moj, zabije je ręka moja.
2.ZOFII.UWSP.IJPRzekł nieprzyjaciel: „Będę ścigać a uchopię, rozdzielę łupy a napełni się dusza ma, wyjmę miecz a zabije je ręka ma”.
3.PS.PUŁAWSKI(9) Rzekł nieprzyjaciel: Prześladować będę i uchwacę, rozdzielę plony, napełniona będzie dusza moja, (10) wynożnę miecz moj, zagubi je ręka moja.
4.WUJEK.1923Rzekł nieprzyjaciel: Będę gonił i poimam: rozdzielę korzyści, nasyci się dusza moja: dobędę miecza mego, i pobije je ręka moja.
5.GDAŃSKA.1881Mówił nieprzyjaciel: Będę gonił, dogonię; będę dzielił łupy; nasyci się ich dusza moja, dobędę miecza mojego, wygładzi je ręka moja.
6.GDAŃSKA.2017Nieprzyjaciel mówił: Będę ścigał, dogonię, będę dzielił łupy; nasyci się nimi moja dusza, dobędę swój miecz, zgładzi ich moja ręka.
7.CYLKOWRzekł wróg: "Będę gonił, doścignę, rozdzielę łupy; nasyci się nimi dusza moja, obnażę miecz mój, wytępi ich ręka moja!"
8.KRUSZYŃSKIWróg powiedział: "Będę ścigał, dosięgnę, łupy porozdzielam, pomsta moja się nasyci, wyciągnę miecz swój, ręka moja ich zniszczy".
9.MIESESWróg mawiał: „Będę ścigał i dopadał, będę dzielił łupy, dusza moja wchłoni ich, a gdy dobędę miecza, ręka moja zniszczy ich.
10.TYSIĄCL.WYD5Mówił nieprzyjaciel: Będę ścigał, pochwycę, zdobycz podzielę, nasyci się moje gardło, miecza dobędę, ręka moja ich zetrze.
11.BRYTYJKARzekł nieprzyjaciel: Będę ścigał, dosięgnę, będę dzielił łupy, Nasyci się nimi dusza moja, Dobędę miecza, zniszczy ich ręka moja.
12.POZNAŃSKAWróg mówił: "Chcę ścigać, dosięgnąć, porozdzielać łupy, a pomstę nasycić swoją Miecza chcę dobyć, by moja ręka ich wytraciła!"
13.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział nieprzyjaciel: Wyruszę w pościg i pochwycę ich. Rozdzielę łupy, zaspokoję me żądze. Dobędę miecza, dosięgnie ich ma prawica.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wróg powiedział: Będę ich gonił; doścignę, rozdzielę łupy, nasyci się nimi moja dusza; obnażę mój miecz i wytępi ich moja ręka.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWróg się chełpił: Doścignę! Dosięgnę! Będę dzielił łup, zaspokoję nimi me pragnienie! Dobędę miecza, własną ręką wszystkiego ich pozbawię!