« 2Moj 22:15 2 Księga Mojżeszowa 22:16 2Moj 22:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźliby kto zwiódł pannę jeszcze niepoślubioną, i spałby z nią: da jéj wiano, i będzie ją miał za żonę:
2.GDAŃSKA.1881Jeźliby kto zwiódł pannę, która nie jest poślubiona, i spałby z nią, da jej koniecznie wiano, i weźmie ją sobie za żonę.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś uwiedzie dziewicę, która nie jest poślubiona, i położy się z nią, musi jej dać posag i weźmie ją sobie za żonę.
4.CYLKOW(22:15) Jeżeliby kto uwiódł dziewicę nie zaręczoną, i spałby z nią, to dawszy jej wiano, pojmie ją sobie za żonę.
5.KRUSZYŃSKIJeśliby ktoś uwiódł dziewicę, która nie była zaręczoną i spał z nią, zapłaci jej posag i weźnie ją za żonę.
6.MIESES(22:15) Jeżeli ktoś uwiedzie dziewicę, która nie jest dotąd zaręczona, i legnie przy niej, – winien wianem pojąć sobie ją za żonę;
7.TYSIĄCL.WYD5(22:15) Jeśliby ktoś uwiódł dziewicę jeszcze nie zaręczoną i obcował z nią, uiści [rodzinie] opłatę i weźmie ją za żonę.
8.BRYTYJKAJeżeli ktoś uwiedzie dziewicę nie zaręczoną i śpi z nią, da za nią opłatę ślubną i pojmie ją za żonę.
9.POZNAŃSKA(22:15) Jeśli ktoś uwiedzie dziewicę jeszcze nie zaręczoną i będzie z nią obcował, za cenę pełnego posagu ma ją wziąć sobie za żonę.
10.WARSZ.PRASKAJeśli jakiś mężczyzna uwiedzie jakąś dziewicę, i to jeszcze nawet nie zaręczoną, i będzie z nią obcował, zapłaci [rodzinie] wartość posagu i weźmie ją za żonę.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:15) Jeśli ktoś uwiódł niezaręczoną dziewicę i z nią spał to da jej wiano i pojmie ją sobie za żonę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś uwiedzie nie zaręczoną z nikim dziewicę i dojdzie między nimi do współżycia, to wniesie on opłatę ślubną i pojmie ją sobie za żonę.