« 2Moj 22:24 2 Księga Mojżeszowa 22:25 2Moj 22:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli pieniędzy pożyczysz ludowi memu ubogiemu, który mieszka z tobą: nie będziesz mu przynaglał, jako wycięgacz, ani lichwami uciśniesz.
2.GDAŃSKA.1881Jeźlibyś pieniędzy pożyczył ludowi memu ubogiemu, który mieszka z tobą, nie bądziesz mu jako lichwiarz, nie obciążycie go lichwą.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mego ludu, który mieszka wśród was, nie postąpisz wobec niego jak lichwiarz, nie będziesz go obciążać lichwą.
4.CYLKOW(22:24) Jeżeli pieniędzy pożyczysz któremukolwiek z ludu Mojego, biednemu przy tobie; nie postępuj z nim jako lichwiarz; nie nakładajcie nań lichwy.
5.KRUSZYŃSKIJeśli pożyczysz pieniędzy komukolwiek z ludu mego, ubogiemu, który jest z tobą, nie będziesz dla niego jako wyciągacz, nie będziesz wymagał od niego lichwy.
6.MIESES(22:24) Gdy wypożyczysz pieniądze ludowi mojemu, biednemu przy tobie, nie postępuj z nim jak lichwiarz, nie nakładajcie nań przyrostu.
7.TYSIĄCL.WYD5(22:24) Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.
8.BRYTYJKAJeżeli pożyczysz pieniędzy komuś z ludu mojego, ubogiemu, który jest u ciebie, nie postępuj z nim jak lichwiarz; nie ściągajcie od niego odsetek.
9.POZNAŃSKA(22:24) Jeżeli pożyczysz pieniędzy komukolwiek z mego ludu, jakiemuś biedakowi [żyjącemu] u ciebie, nie wolno ci być wobec niego lichwiarzem. Nie wolno ci nakładać mu procentów!
10.WARSZ.PRASKAJeśli pożyczysz pieniądze komuś z mojego ludu, jakiemuś ubogiemu, który żyje obok ciebie, to nie okażesz się wobec niego lichwiarzem i nie zażądasz od niego procentu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:24) Jeżeli pożyczysz komukolwiek z Mojego ludu pieniędzy, a będzie biedny przy tobie nie postępuj z nim jak lichwiarz; nie nakładajcie na niego lichwy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli pożyczysz pieniądze komuś z mojego ludu, mojemu ubogiemu przebywającemu u ciebie, nie postępuj z nim po lichwiarsku, nie nakładaj na niego odsetek.