« 2Moj 30:30 2 Księga Mojżeszowa 30:31 2Moj 30:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synom téż Izraelowym powiesz: Olejek ten pomazowania będzie mi święty w narodziech waszych.
2.GDAŃSKA.1881A synom Izraelskim tak powiesz, mówiąc: Olejek pomazywania świętego mnie będzie świętym w narodziech waszych;
3.GDAŃSKA.2017Synom Izraela powiesz: To będzie dla mnie świętym olejkiem namaszczenia przez wszystkie wasze pokolenia;
4.CYLKOWA synom Israela powiesz tak: Olejem namaszczania świętego niechaj będzie to dla Mnie, w pokoleniach waszych.
5.KRUSZYŃSKIPowiesz synom Izraela, mówiąc: Jest to oliwa święta do namaszczenia dla mnie, dla przyszłych pokoleń twoich.
6.MIESESZaś do Synów Izraela rzekniesz, mówiąc: „To będzie dla Mnie olejem świętym do pomazania w pokoleniach waszych:
7.TYSIĄCL.WYD5Do Izraelitów powiesz tak: To jest święty olej namaszczenia dla was i dla waszych pokoleń.
8.BRYTYJKADo synów izraelskich zaś powiesz: Świętym olejem namaszczania będzie to dla mnie po wszystkie pokolenia wasze.
9.POZNAŃSKAA synom Izraela ogłoś wyraźnie: "Ten olej ma być dla was świętym olejem do namaszczania z pokolenia w pokolenia.
10.WARSZ.PRASKAI tak powiesz synom Izraela: Jest to olej święty do namaszczenia dla was i [dla waszych potomków z] pokolenia na pokolenie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A synom Israela powiesz tak: Niech to będzie dla Mnie olejem namaszczenia w waszych pokoleniach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDo synów Izraela powiesz natomiast: Ten olejek należy do Mnie i będzie on służył do poświęcania przez namaszczanie po wszystkie wasze pokolenia.